Złoty absolwent

Od roku szkolnego 2009/2010, szczególnie wyróżniający się uczniowie naszej szkoły mogą uzyskać tytuł Złotego Absolwenta. Aby zdobyć to zaszczytne miano, muszą spełnić wymagania zapisane w poniższym regulaminie.

REGULAMIN

Uczeń otrzyma tytuł Złotego Absolwenta, jeśli spełni wszystkie poniższe wymagania

  1. uzyskanie  w klasie VI na koniec roku szkolnego średniej ocen nie niższej niż 5,5,
  2. uzyskanie wzorowej oceny zachowania na koniec klasy IV, V, VI,
  3. wybitna aktywność w szkole i poza nią przez wszystkie lata nauki,
  4. aktywny udział w konkursach, zawodach i innych imprezach na szczeblu wojewódzkim i ogólnopolskim,
  5. rozsławianie dobrego imienia szkoły szczególnymi osiągnięciami,
  6. otrzymanie tytułu laureata lub finalisty w konkursie przedmiotowym, organizowanym przez Kuratorium Oświaty lub otrzymanie dwóch tytułów laureata w innych konkursach  na szczeblu wojewódzkim lub ogólnopolskim, bądź zajęcie w tych konkursach I-III miejsca w województwie lub I-VI miejsca w kraju,
  7. zaangażowanie w prace na rzecz szkoły – działania lub sukcesy, przynoszące chlubę szkole,
  8. twórcza postawa, wnosząca wyjątkowy wkład w życie szkoły (czynny udział w pracach organizacji szkolnych, np. Samorząd Szkolny, Samorząd Klasowy,
  9. udział w szkolnych zajęciach pozalekcyjnych.

Joanna Bakaluk
Joanna Jabłońska
Grażyna Krakos
Lidia Miłosz

GALERIA ZŁOTYCH ABSOLWENTÓW ROK SZKOLNY 2016/2017

GALERIA ZŁOTYCH ABSOLWENTÓW ROK SZKOLNY 2015/2016

dominika zapadka

martyna babraj

GALERIA ZŁOTYCH ABSOLWENTÓW ROK SZKOLNY 2014/2015

GALERIA ZŁOTYCH ABSOLWENTÓW ROK SZKOLNY 2013/2014

GALERIA ZŁOTYCH ABSOLWENTÓW ROK SZKOLNY 2009/2010