Terapia Integracji Sensorycznej (SI)

Czwartek 13:30 – 14:15

Piątek 11:35 – 12:20

Terapeuta:  mgr Anna Maria Zabłotna

Podczas zajęć SI dziecko pod okiem terapeuty, a często przy jego wsparciu, wykonuje różnorodne ćwiczenia, angażujące całe ciało oraz układy zmysłów (równowagi, propriocepcji- czucia własnego ciała, dotyku, wzroku, słuchu, węchu, smaku). 

Zajęcia odbywają się w sali przeznaczonej do terapii SI. Podczas terapii wykorzystywane są sprzęty i pomoce, wspierające rozwój ruchowy dziecka oraz usprawniające jego funkcjonowanie w różnych sferach.

TERAPIA SI POMAGA DZIECIOM, KTÓRE: 

 • doświadczają trudności w uczeniu się (kłopoty z zapamiętywaniem, czytaniem, pisaniem, ortografią) 
 • mają problemy ruchowe (słaba koordynacja ruchowa, opóźniony rozwój ruchowy, trudności z utrzymywaniem równowagi) 
 • nie lubią się uczyć (rodzice mają wrażenie, że dziecko jest „leniwe”, o wszystkim zapomina, ma niską motywację i samoocenę) 
 • są nadmiernie ruchliwe, mają kłopoty z koncentracją uwagi 
 • cierpią na nadpobudliwość psychoruchową, ADHD 
 • są zbyt spokojne, powoli wykonują codzienne czynności 
 • są nadwrażliwe lub zbyt mało wrażliwe na bodźce – wzrokowe, słuchowe, dotykowe 
 • są nadwrażliwe na ruch (negatywna reakcja na ruch, choroba lokomocyjna) 
 • doświadczają trudności w mówieniu (niewyraźna mowa, opóźnienia rozwoju mowy) 
 • dzieci z Zespołem Downa
 • dzieci z Autyzmem

Terapia Integracji SensorycznejTerapia Integracji SensorycznejTerapia Integracji SensorycznejTerapia Integracji Sensorycznej