Szkolny klub filmowy FILMOWA DWÓJKA

 

ROK SZKOLNY 2015/2016

W roku szkolnym 2015 / 2016 zajęcia klubu filmowego „FILMOWA DWÓJKA” odbywają się w czwartki,

w godz. 14. 25 – 15. 25, w sali nr 47 naszej szkoły.

Miłośników filmu serdecznie zapraszam.

Opiekun klubu: Katarzyna Dobielska

  

ROK SZKOLNY 2014/2015

W roku szkolnym 2014/2015 zajęcia koła „Filmowa Dwójka” odbywają się w poniedziałki,

w godzinach 13:25 –  14:25, w sali 47 naszej szkoły. 

Aktualnie w spotkaniach uczestniczą uczniowie z klasy VI A oraz chłopiec z IV A. 

 

Konkurs Wiedzy o Filmie (dla klas IV – VI)

25 maja 2015 r. odbył się Konkurs Wiedzy o Filmie dla klas IV – VI. Komisja konkursowa wyłoniła następujących zwycięzców:

              I miejsce – Ignacy Więcek z klasy IV a

              II miejsce – Agata Mijas z klasy VI a

              III miejsce – Katarzyna Szczekało z klasy VI c

Nagrody oraz dyplomy wręczono laureatom w dniu zakończenia roku szkolnego.

 

 

ROK SZKOLNY 2013/2014

Zajęcia pozalekcyjne, niezmiernie ważna sfera działalności szkoły, oferując uczniowi rozmaite formy atrakcyjnego i pożytecznego spędzania wolnego czasu, sprzyjają jego rozwojowi intelektualnemu i emocjonalnemu, integracji z grupą rówieśniczą, stwarzają warunki do samorealizacji dziecka, dają radość i poczucie własnej wartości.

Wyjątkowo korzystną rolę w kreowaniu bogatej, pełnowartościowej, pięknej i wrażliwej jednostki ludzkiej pełni obcowanie z dziełami szeroko pojętej kultury i sztuki.

Kontakt z wartościowym filmem dostarcza głębokich przeżyć duchowych i doznań estetycznych. Obfitość i rozległość wątków tematycznych, różnorodność środków ekspresji, przemyślne łączenie słowa, obrazu i dźwięku, operowanie światłem i barwą – wszystko to przenosi widza w inne, tajemnicze światy, gdzie króluje wyobraźnia, tęsknota i marzenie. MAGIA KINA w szczególny sposób przyciąga i oczarowuje młodego widza. Z tego względu funkcjonowanie klubu filmowego w szkole wydaje się niezwykle cennym przedsięwzięciem.
Szkolny klub „Filmowa Dwójka” ma długą i ciekawą tradycję, działa bowiem nieprzerwanie od października 1993 r. Od tego czasu jestem jego opiekunem. Przed laty klub funkcjonował w ramach DKF – u (Dyskusyjny Klub Filmowy) skupionego wokół iławskiego kina. Uczestniczył w projekcjach filmów studyjnych, w przeglądach filmowych, w spotkaniach z ludźmi filmu (aktorami, reżyserami…) Wydawał gazetkę „Filmowa Dwójka”, która za pośrednictwem naszego kina była przesyłana do Zarządu Kin Studyjnych w Warszawie. Wśród klubowiczów zdarzali się prawdziwi zapaleńcy, dla których kino nie miało tajemnic.

Obecnie działalność klubu wydaje się nieco skromniejsza, ograniczona głównie do przestrzeni szkoły, ale równie ważna i wartościowa.
Klub filmowy zrzesza uczniów klas IV – VI naszej szkoły. (Sporadycznie trafiają się młodsi uczestnicy.) Na zajęciach realizuję swój autorski program edukacji filmowej, którego trzyletni cykl przewiduje m. in.:

 • rozwój intelektualny i emocjonalny dziecka poprzez pracę w kole zainteresowań;
 • organizowanie czasu wolnego, dostarczanie wartościowej rozrywki;
 • rozwijanie zainteresowania filmem (ze szczególnym uwzględnieniem filmu polskiego), 
 • wyrabianie potrzeby obcowania z tą dziedziną sztuki;
 • uczenie kultury odbioru sztuki filmowej;
 • poszerzanie wiadomości na temat kinematografii (zapoznawanie z tworzywem filmowym – językiem filmu, z elementami wiedzy na temat filmu jako wynalazku techniki, z elementami historii filmu, z wybitnymi twórcami i ich dziełami, z nowościami filmowymi, ze specyfiką zawodu aktora itp.);
 • uczenie umiejętności wypowiadania się na temat filmu;
 • prezentowanie funkcjonowania filmu jako dziedziny sztuki oraz jako środka przekazu wiedzy z różnych dziedzin życia;
 • uświadamianie potrzeby umiejętnego korzystania z osiągnięć techniki, racjonalnego gospodarowania wolnym czasem, selektywnego wyboru programów, zachowania dystansu wobec informacji lansowanych przez środki masowego przekazu;
 • wykazywanie wpływu filmu na kształtowanie się osobowości dziecka, zachęta do oglądania filmów wartościowych, przeznaczonych dla młodego odbiorcy;
 • wyrabianie poczucia estetyki, wrażliwości na piękno słowa, muzyki i obrazu;
 • wdrażanie do uczestnictwa w życiu kulturalnym miasta (współpraca z kinem);
 • współtworzenie miłej atmosfery na zajęciach klubu, sprzyjającej dobremu samopoczuciu i rozwojowi ucznia.

Na zajęciach klubu uczniowie rozwijają swoje zainteresowania filmowe, poszerzają wiadomości z dziedziny kinematografii, poznają język filmu, specyfikę zawodu aktora, magię efektów specjalnych. Rozmawiają o filmie jako wynalazku techniki, o planach filmowych, punktach widzenia kamery, montażu, gatunkach filmowych itp. Śledzą nowości filmowe oraz inne ważne wydarzenia w świecie filmu. Wydają gazetkę – miesięcznik „Filmowa Dwójka”, dbają o kącik filmowy w sali 47. Wykonują plakaty, gromadzą materiały filmowe w teczkach tematycznych. Oglądają filmy, rozwiązują testy filmowe, grają w filmową grę edukacyjną (pytania do filmów W. Disneya). Chodzą do kina.
Co roku, w kwietniu, odbywa się Konkurs Wiedzy o Filmie (dla klas IV – VI), na który serdecznie zapraszam.

W drugim semestrze roku szkolnego 2013/2014 zajęcia klubu „Filmowa Dwójka” odbywają się w poniedziałki, w godz. 14.25 – 15.25, w sali nr 47 naszej szkoły. 

Aktualnie w spotkaniach klubu uczestniczą dziewczęta z klasy Va. Oto one podczas pracy:

 

Konkurs Wiedzy o Filmie (dla klas IV – VI)

Szkolny Konkurs Wiedzy o Filmie (dla klas IV – VI) odbył się dnia 19. 05. 2014 r. w godzinach 14. 35 – 15. 30 w sali nr 47. Wzięło w nim udział 17 uczniów.

Komisja konkursowa wyłoniła następujących zwycięzców:

                     I miejsceKatarzyna Szczekało (kl. V c)

                     II miejsceWiktoria Betlejewska (kl. V a), Agata Lipińska (kl. VI b oraz Agata Mijas (kl. V a)

                      III miejsceJakub Kowalewski (kl. V b)             

Wspomniany   konkurs  tradycyjnie został   przygotowany   przez  opiekuna   klubu  filmowego (łącznie z ufundowaniem nagród,  które zostaną   wręczone  przed  zakończeniem  roku  szkolnego)  i  przeprowadzony  przy pomocy członków   klubu   filmowego,   Julii  Jankowskiej,   Marii  Rudnickiej   i  Olgi  Wiśniewskiej z klasy V a (wspólne  sprawdzanie  prac konkursowych). Piętnaścioro  uczniów  rozwiązywało  test konkursowy, jak zawsze, w sali 47, dwoje – w czytelni, pod nadzorem p. Róży Nitkowskiej oraz przedstawicielki klubu filmowego, Olgi Wiśniewskiej.

Konkurs wiedzy o filmie odbywa się cyklicznie, co roku, od wielu lat. Jego celem jest rozwijanie  zainteresowań  uczniów  kinematografią,  propagowanie  wartościowych filmów dla dzieci i młodzieży.

Opiekun Szkolnego Klubu Filmowego

 mgr Katarzyna Dobielska