Koło redaktorskie „Wieści z Dwójki”

 Rok szkolny 2014/2015

 Zespół Redaktorski "Wieści z Dwójki". Foto: Grażyna Wiącek

  Nowy Zespół Redaktorski szkolnej gazety „Wieści z Dwójki” wytrwale pracuje od września 2014 roku.

Efektem pracy zespołu jest zredagowany i wydany trzynasty numer gazety. 

 

Gazeta jest wydawana w trzech wersjach:

 • w wersji elektronicznej w formacie PDF (każdy numer dostępny jest na stronie www szkoły)
 • w wersji gazetowej w formacie A4
 • w formie gazetki ściennej (prezentowana jest na dolnym parterze budynku szkoły). 
Zespół Redaktorski "Wieści z Dwójki" podczas pracy. Foto: Grażyna Wiącek
Zespół Redaktorski "Wieści z Dwójki" podczas pracy. Foto: Grażyna Wiącek
Zespół Redaktorski "Wieści z Dwójki" podczas pracy. Foto: Grażyna Wiącek
Zespół Redaktorski "Wieści z Dwójki" podczas pracy. Foto: Grażyna Wiącek
 
Zespół Redaktorski "Wieści z Dwójki". Foto: Grażyna Wiącek

Opiekun Zespołu Redaktorskiego:

Grażyna Wiącek

 

 

Rok szkolny 2013/2014 

Już ponad trzy lata, w zaciszu  Internetowego Centrum Informacji Multimedialnej szkolnej biblioteki, raz w tygodniu (w poniedziałki), spotyka się grupa uczniów klas trzecich i czwartych, która uczy się redagowania gazetki.

Mali redaktorzy pracują pod kierunkiem pani Grażyny Wiącek. Podczas zajęć uczą się planowania pracy indywidualnej i zespołowej, współdziałania, różnorodnych form ekspresji słownej, redagowania gazetki oraz promowania działań uczniów i nauczycieli naszej szkoły.

Zespół Redaktorski "Wieści z Dwójki". Foto: Grażyna Wiącek

Sztuka dziennikarska wymaga cierpliwości, wyobraźni oraz biegłej umiejętności obsługi komputera.

Zespół Redaktorski "Wieści z Dwójki". Foto: Grażyna Wiącek

Zespół Redaktorski "Wieści z Dwójki". Foto: Grażyna Wiącek

Zespół Redaktorski "Wieści z Dwójki". Foto: Grażyna Wiącek

Gazetka za każdym razem musi spełniać określone kryteria, które warunkują:

 • ilość stron,
 • szerokość kolumn tekstowych
 • wielkość zdjęć,
 • czcionkę i jej rozmiar,
 • pogrubienie,
 • interlinie,
 • stopka z informacją o numerze gazetki i czasie wydania oraz numery kolejnych stron.

Najbardziej czasochłonna jest adiustacja, czyli przygotowanie materiału tekstowego w odpowiedni sposób do publikacji. To trudne i odpowiedzialne zadanie. Od tej czynności zależy układ treści i zdjęć, tj. wygląd całej gazetki.

Nie jest tak prosto rozmieścić tekst wraz ze zdjęciami w gazetowej kolumnie, tak, by wszystko wkomponowało się w ustalone na stałe rozmiary kolumny.

Zespół redaktorski „Wieści z Dwójki” na ogół bazuje na tekstach pisanych przez innych autorów, które wcześniej zostały opublikowane na stronie internetowej szkoły. Zespół nie dokonuje zmian w treści artykułów. Zachowujemy oryginalne brzmienie, zgodne z ideą danego autora tekstu.

Nie naruszamy praw autorskich. Pod każdym artykułem widnieje imię i nazwisko autora tekstu i fotografii.

 Zespół Redaktorski "Wieści z Dwójki". Foto: Grażyna Wiącek

Adiustacja jest jednym z wielu etapów powstawania szkolnej gazetki.

Następnie w dwóch egzemplarzach drukujemy 36 – stronicowy materiał na kartkach  w formacie A4.

Jeden zestaw wydrukowanych kartek jest prezentowany na gazetce ściennej na dolnym parterze budynku szkoły. Samo rozmieszczenie i przypięcie kartek na ściennej gazetce (przy dobrej organizacji zespołu) zajmuje godzinę. 

Drugi egzemplarz  zestawu wydrukowanych w formacie A4 kartek służy do utworzenia matrycy w formacie A3

Za pomocą taśmy i kleju łączymy strony. Zajęcie to wymaga szczególnego skupienia uwagi, bowiem kolejność stron kart formatu A3 jest bardzo nietypowa. Dla przykładu, po lewej stronie karty formatu A3 z tyłu jest strona 5, a z przodu 6, a po prawej stronie karty formatu A3, z przodu jest strona 31, a z tyłu strona 32. Pomylenie kolejności jednej ze stron  może zaburzyć logiczny układ treści i kolejność stron  w wersji papierowej.

Gdy matryca jest należycie przygotowana, przekazujemy ją panu Zygmuntowi Majewskiemu, który powiela gazetkę na ksero w określonej ilości egzemplarzy.

Po zakończeniu kserowania zespół redaktorów, pod czujnym okiem opiekuna, zajmuje się układaniem w należytej kolejności dziewięciu kart formatu A3. Po ułożeniu wszystkich kart składamy je na pół i w ten sposób powstanie wielostronicowa gazetka formatu A4

Zespół Redaktorski "Wieści z Dwójki". Foto: Grażyna Wiącek

Gazetki w wersji papierowej przekazywane są:

 • Dyrekcji szkoły
 • Radzie Rodziców
 • Urzędowi Miasta Iławy
 • Miejskiemu Zespołowi Obsługi Szkół i Przedszkoli
 • wszystkim redaktorom gazetki
 • bibliotece szkolnej (do czytelni i archiwum)
 • gościom specjalnym naszej szkoły

Wszystkie egzemplarze gazetki są przekazywane również do pokoju nauczycielskiego, gdzie lekturze oddaja się nauczyciele naszej szkoły. 

Oprócz wersji papierowej, jest też i wersja elektroniczna.

Gazetka szkolna jest skompresowana i zapisana w formacie PDF oraz publikowana na stronie internetowej szkoły w zakładce GAZETKA SZKOLNA „Wieści z Dwójki”. Tam też są zgromadzone wszystkie archiwalne numery.

Gazetka zamieszczana na stronie internetowej musi spełniać określone warunki. Jej rozmiar nie może przekroczyć 16 MB.

Szkoda, bowiem zdjęcia po kompresji zmieniają swoją jakość i gazetka prezentuje się zdecydowanie inaczej, niż w oryginale.

Wszystkimi wyżej opisanymi czynnościami zajmuje się opiekun grupy.

Zespół Redaktorski "Wieści z Dwójki". Foto: Grażyna Wiącek

Gazetka jest swoistą kroniką, w której zgromadzone są wszystkie ważne wydarzenia z życia szkoły. Jest też doskonałą formą reklamy działań uczniów i nauczycieli. 

Opiekun Koła Redaktorskiego „Wieści z Dwójki”:

Grażyna Wiącek 

 

Opublikowano: Grażyna Wiącek, 19 maja 2014 r. 

 

 

Rok szkolny 2012/2013

Koło redaktorskie działa od października 2010 roku. W skład zespołu redaktorskiego, pracującego pod kierunkiem Grażyny Wiącek, wchodzą uczniowie naszej szkoły. Uczniowie spotykają się raz w tygodniu na dwugodzinnych zajęciach koła. Zadaniem zespołu jest redagowanie i wydawanie szkolnego kwartalnika „Wieści z Dwójki”. Podczas zajęć zapoznają się z zasadami etyki dziennikarskiej, przestrzegania praw autorskich oraz  z procesem tworzenia kwartalnika (od pisania tekstów do wydania pisma w wersji gazetowej). Artykuły dotyczące ważnych wydarzeń z życia szkoły są zamieszczone chronologicznie.

Gazetka jest wydawana w trzech wersjach:

 • w wersji elektronicznej w formacie PDF (każdy numer dostępny jest na stronie www szkoły)
 • w wersji gazetowej w formacie A4
 • w formie gazetki ściennej (prezentowana jest na dolnym parterze budynku szkoły).

Kwartalnik „Wieści z Dwójki” promuje działania nauczycieli, uczniów, dyrekcji i Rady Rodziców.

Wersja gazetowa „Wieści z Dwójki” przekazywana jest dyrekcji szkoły, Radzie Rodziców naszej szkoły, burmistrzowi miasta, Miejskiemu Zespołowi Obsługi Szkól i Przedszkoli, szkolnej bibliotece, nauczycielom i zespołowi redaktorskiemu.

Praca w zespole redaktorskim uczy systematyczności, wytrwałości, redagowania tekstów na wysokim poziomie, odpowiedzialności za słowa i sztuki dziennikarskiej ponadto wzbudza zainteresowanie ważnymi wydarzeniami z życia szkoły.

Uczniowie pracują w dwuosobowych zespołach z wykorzystaniem komputerów.

W skład obecnego zespołu wchodzą uczniowie III d: Donoch Michał, Fryc Aleksandra, Głąbowska Amelia, Karczewska Alicja, Kopiczyński Antoni, Łazarewicz Filip, Pisarek Wiktoria i Rucińska Natalia.

Wytrwale współpracuje z nami pani Danuta Kołecka.

Koło redaktorskie „Wieści z Dwójki”

Koło redaktorskie „Wieści z Dwójki”

Koło redaktorskie „Wieści z Dwójki”

Koło redaktorskie „Wieści z Dwójki”

Koło redaktorskie „Wieści z Dwójki”

Koło redaktorskie „Wieści z Dwójki”

Strony tytułowe gazetki "Wieści z Dwójki" nr 1 - 7

 

Obecnie (marzec 2013 r.) zespół pracuje nad ósmym numerem gazetki.

Opiekun koła redaktorskiego:

Grażyna Wiącek

 

(GW 25 III 2013 r.)