Koło przyrodniczo-ekologiczne klas IV-VI

Współczesne społeczeństwo charakteryzuje się konsumpcyjnym stylem życia i taki też stosunek odnosi się do otaczającego go środowiska.
Przejawia się on dążeniem do osiągnięcia jak najwyższego standardu życia. Dla większości ludzi ważne jest tempo rozwoju cywilizacyjnego a nie zagrożenia, które są skutkiem tego rozwoju. Efektem takich poglądów i zachowań jest narastająca ilość odpadów stałych i degradacja środowiska.
Wykorzystując swoją wiedzę postanowiłam podjąć się realizacji zadań, które zmierzały by do podnoszenia kultury względem przyrody.
Główny nacisk położyłam na działania uczniów w środowisku i dla środowiska. Chcemy mieć czyste środowisko.
Jestem pewna, że realizacja treści programu, który realizuję na zajęciach przyczynią się, choć w małym stopniu, do tego, aby nasza Ziemia była piękna i zdrowa.

CELE EDUKACYJNE:

a) wiadomości i umiejętności
Uczeń:
– poznaje podstawowe pojęcia przyrodnicze i ekologiczne
– poznaje formy ochrony przyrody szczególnie z uwzględnieniem okolic Iławy
– rozwija zainteresowania światem, jego różnorodnością i pięknem 
– poznaje zasady zachowania się na obszarach chronionych
– rozwija umiejętność obserwacji środowiska
– ocenia stan środowiska
– ukazuje mechanizmy i skutki niepożądanych zmian
– rozwija umiejętność rozwiązywania problemów pojawiających się
w relacjach człowiek-środowisko
– rozwija umiejętność samodzielnego wyszukiwania informacji na dany temat z różnych źródeł
– proponuje własne pomysły na temat ochrony przyrody (ulotki,ankiety)

 

b) postawy
– kształtowanie szacunku dla przyrody
– kształtowanie poczucia odpowiedzialności za środowisko
– rozwijanie i kształtowanie świadomości ekologicznej
– rozwijanie wrażliwości na problemy środowiska
– zachęcanie do aktywnej obecności we własnym środowisku

 

Na zajęciach realizuję tematykę mojego programu autorskiego
 

pt.” Z przyrodą na Ty”.

Termin zajęć w roku szkolnym 2015/2016:

I grupa: poniedziałek, godz. 8:00 – 8:45, sala nr 50

II grupa: poniedziałek, godz. 8:50 – 9:35, sala nr 50

 

Joanna Przytuła