11993289_1015677131822036_2784155969630670446_n

 

W naszej szkole od tego roku odbywają się zajęcia koła „Mali odkrywcy”. Uczęszczają na nie uczniowie klas III. Celem zajęć doświadczalnych jest wszechstronny rozwój dziecka, rozwój logicznego myślenia oraz ukierunkowanie zainteresowań dzieci otaczającym światem. Zabawy badawcze i eksperymenty są najlepszym sposobem na zaspokojenie dziecięcej ciekawości. Wykonywane samodzielnie doświadczenia rozbudzają chęć odkrywania tajemnic, zdobywania wiedzy i poznawania świata. Zajęcia prowadzone są za pomocą metod aktywizujących i praktycznego działania, a wśród form dominuje praca zespołowa.

Tutaj nikt się nie nudzi….!!!

W związku z dużą liczbą uczestników koła „Mali odkrywcy”, dzieci uczęszczające na zajęcia zostaną podzielone na 2 grupy:
I grupa: IIIa, IIId
II grupa: IIIb, IIIc, IIIe
Zajęcia dla I grupy uczniów będą odbywały się w pierwszy i trzeci piątek miesiąca, natomiast dla grupy II w drugi i czwarty piątek miesiąca.
Podział na grupy został dokonany z myślą o dzieciach, aby umożliwić im pełne skupienie, spokój oraz możliwość kreatywnego myślenia podczas zajęć.
Serdecznie zapraszam do aktywnego uczestnictwa w zajęciach. 

K. Łazicka

18.09.2015r. uczniowie zapoznali się z tematyką Wulkanizmu, wyglądem i budową wulkanów oraz ich funkcjonowaniem w świecie, a także przeprowadzili doświadczenie noszące nazwę „Wybuchowy wulkan”.