Koło historyczne dawniej

Historia – świadek czasu, światło prawdy,
życie pamięci, nauczycielka życia,
zwiastunka przyszłości” Cyceron

Koło historyczne

Koło historyczne  pomaga rozwijać zainteresowania uczniów oraz pogłębiać ich wiedzę o przeszłości. Ważnym zagadnieniem jest kształtowanie właściwej postawy Polaka i Europejczyka oraz miłości do własnego regionu w myśl słów: „ Cudze chwalicie, swego nie znacie – sami nie wiecie, co posiadacie”. Każdy człowiek urodził się i żyje na określonym terytorium, który nazwany jest Małą Ojczyzną . Właśnie patriotyzm lokalny powinien zajmować pierwszoplanową rolę w poznawaniu historii przez młodych ludzi, którzy winni utożsamiać się ze swoimi korzeniami.

 

Program  szkolnego koła historycznego

  • Rozwijanie wiedzy o kulturze własnego regionu, zainteresowanie jego przeszłością.
  • Pogłębianie postaw patriotycznych poprzez poszanowanie tradycji i symboli narodowych.
  • Zachęcanie do zbierania pamiątek z przeszłości.
  • Rozwijanie myślenia historycznego zwłaszcza do globalnego ujmowania zjawisk politycznych, społecznych, kulturalnych.
  • Doskonalenie umiejętności interpretacji tekstów źródłowych.
  • Wykorzystanie wiedzy z różnych dyscyplin w nauce historii.
  • Kształtowanie umiejętności samodzielnej oceny wydarzeń historycznych.
  • Przygotowywanie uczniów do udziału w konkursach historycznych na szczeblu wojewódzkim i ogólnopolskim.
  • Opracowanie i przygotowanie scenariuszy oraz scenografii uroczystości historyczno-patriotycznych.

Zakres tematyczny

1. Poznajemy historię Iławy i regionu: gmina, powiat, województwo.
2. Zwyczaje związane z regionem – kultura i regionalizmy.
3. Zabytki naszego miasta..
4. Sylwetki słynnych postaci związanych z regionem.
5. Teksty źródłowe – poznaję i analizuję.
6. Co nam mówią mapy historyczne?
7. Jak opisać eksponat historyczny?
8. Formy wykorzystania literatury historycznej do pogłębienia wiedzy
o przeszłości.
9. Tworzymy scenariusze i scenografię uroczystości historyczno-
patriotycznych.
10. Dzieje Polski – historia, którą powinien znać każdy Polak.
11. Dzieje Polski na tle historii powszechnej-analiza tablic chronologicznych.
12. Ciekawostki historyczne, które mogą zainteresować każdego.
13. Ty też tworzysz historię – zwyczaje rodzinne, tradycja pokoleniowa.
14. Miejsce historii w Twojej rodzinie.
15. Polacy, którzy rozsławili imię Polski na świecie.
16. Patriotyzm we współczesnym świecie.

                                                                                                        

OSIĄGNIĘCIA  HISTORYCZNE 

UCZNIÓW KLAS VI

 

Szczęśli­wym zwy­cięzcom

his­to­ria zaw­sze wybacza” 

Mikołaj Gogol

w roku szkolnym 2015/2016

 

FINALISTKA

OSIĄGNIĘCIA HISTORYCZNE w roku szkolnym 2015/2016

Martyna Babraj
kl. VI B

FINALISTKA

OSIĄGNIĘCIA HISTORYCZNE w roku szkolnym 2015/2016

Dominika Zapadka
kl. VI C

Gratuluję i życzę sukcesów
historycznych w gimnazjum

nauczyciel historii:

Grażyna Krakos

w roku szkolnym 2014/2015

LAUREATKA

 Julia  Girtler

klasa VI D

 

 FINALISTA Oskar  Ruczyński

klasa VI B

              

FINALISTA

Dominik  Szwed

 klasa VI B

 

Gratuluję i życzę sukcesów

historycznych w gimnazjum 

nauczyciel historii

Grażyna Krakos

 

LAUREATKA  KONKURSU  HISTORYCZNEGO

 

 W ROKU SZKOLNYM  2013/2014

Osiągnięcia historyczne uczennicy klasy VI AJulia  Tomaszewska

 

 Wyróżnienie w Ogólnopolskim Konkursie 

 Historycznym  „KRĄG”

 W roku szkolnym  2012/2013

 

Rok szkolny 2011/2012

KONKURS PRZEDMIOTOWY ORGANIZOWANY PRZEZ WARMIŃSKO – MAZURSKIEGO KURATORA OŚWIATY W ROKU SZKOLNYM 2011/2012

LISTA UCZNIÓW
SAMORZĄDOWEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 2 W IŁAWIE,
KTÓRZY ZOSTALI ZAKWALIFIKOWANI DO ETAPU
WOJEWÓDZKIEGO Z HISTORII:

1. Aleksandra Draszewska kl. V b
2. Łukasz Guba kl. V a
3. Błażej Raszyński kl. Va

Opiekun: Grażyna Krakos

KOŁO HISTORYCZNE

Rok szkolny 2010/2011

Podsumowanie konkursów:
~ historycznych
~ konkursu „ Iława- moja mała Ojczyzna”
w roku szkolnym 2010/2011

Przedmiotowy Konkurs Historyczny:

Mateusz Ćwiklak kl. VID – finalista

KOŁO HISTORYCZNE

Mateusz Ćwiklak kl. VI d

I miejsce w województwie – laureat (IV w kraju)

Ogólnopolski Konkurs Historyczny
„KRĄG” 

KOŁO HISTORYCZNE

Marek Groszkowski kl. VIb

III miejsce w województwie – laureat (VI miejsce w kraju)

Konkurs „Iława – moja mała Ojczyzna”

KOŁO HISTORYCZNE

Joanna Ciuba kl. V c
I miejsce w szkole

KOŁO HISTORYCZNE

Olena Burkiewicz kl. V d
II miejsce w szkole

KOŁO HISTORYCZNE

KOŁO HISTORYCZNE

 

Opiekun koła historycznego:
Grażyna Krakos