Koło ekologiczno – przyrodnicze klas I – III

Koło ekologiczno – przyrodnicze klas I – III prowadzone przez p. Cecylię Cywińską funkcjonuje już od wielu lat. Należą do niego uczniowie, którzy szczególnie interesują się przyrodą i ekologią. Podczas zajęć uczniowie mogą rozwijać swoje zainteresowania, wdrażają się do proekologicznego stylu życia, nabywają wiedzę, a także biorą udział w różnych akcjach , np. „Sprzątanie świata”,  „Wiosenne sprzątanie Warmii i Mazur”, „Czyste rzeki i jeziora”. Podczas zajęć członkowie Koła przygotowują również proekologiczne plakaty, które udostępniane są na terenie szkoły oraz podczas szkolnych festynów.

 Integralną częścią zajęć koła jest przygotowanie dwójki uczniów klas III do udziału w dorocznej Międzyszkolnej Olimpiadzie Przyrodniczo – Ekologicznej.

W roku szkolnym 2015/2016, w semestrze zimowym, zajęcia odbywają się w poniedziałki (16:15 – 17:00).

C. Cywińska

Koło ekologiczno – przyrodnicze klas I – IIIKoło ekologiczno – przyrodnicze klas I – IIIKoło ekologiczno – przyrodnicze klas I – III