Zbiórka nakrętek dla Kacperka

P1140258W roku szkolnym 2015/2016 szkoła prowadziła zbiórkę nakrętek dla Kacperka Waszelewskiego. Celem akcji była pomoc w zgromadzeniu pieniędzy na kosztowną rehabilitację chłopca.

Uczniowie, rodzice, nauczyciele oraz pracownicy szkoły z wielkim zaangażowaniem zbierali surowiec. Punktem zbiórki nakrętek był hol główny na parterze szkoły. Nad wymianą i przekazem dla rodziców pełnych worków czuwali niezastąpieni pan Zygmunt Majewski i pan Włodzimierz Zagrodzki. Za każdym razem akcja przebiegała bardzo sprawnie. Zbiórka zostanie wznowiona w przyszłym roku szkolnym 2016/2017.

Koordynator akcji: Urszula Złotowska