Zajęcia z edukacji czytelniczej i medialnej w Bibliotece Miejskiej w Iławie

W grudniu uczniowie klas IVa i IVf uczestniczyli w zajęciach z edukacji czytelniczej i medialnej organizowanych przez Miejską Bibliotekę Publiczną w Iławie. Dzieci aktywnie brały udział w zabawach integracyjnych oraz zapoznały się z techniką decoupage. Spotkanie to miało na celu rozbudzić ciekawość poznawczą u uczniów oraz kształcić ich motywację do samokształcenia.

 

Tekst: Milena Wojenkowska, Łukasz Szraga
Korekta tekstu: Aleksandra Kamińska