Warsztaty w Ośrodku Psychoedukacji w Iławie

W styczniu klasa IVe wraz z wychowawcą, Panią Mileną Wojenkowską oraz opiekunem, panią Anitą Błaszkiewicz, odwiedziła Ośrodek Psychoedukacji w Iławie przy ul. Chełmińskiej. Uczniowie uczestniczyli w warsztatach na temat różnych form przemocy. Podczas zajęć wszyscy uczniowie słuchali prowadzącej i brali udział w pogadance. W przerwie odbyły się zabawy integracyjne. Na podsumowanie zajęć dzieci wykonały prace w dowolnej technice i formie na temat : „Jak rozumiesz pojęcie przemocy?”.

 

Tekst: Milena Wojenkowska
Korekta tekstu: Aleksandra Kamińska