Uwaga!

Drodzy Uczniowie!

Szanowni Rodzice!

Cudowni Nauczyciele!

Ministerstwo Edukacji Narodowej ogłosiło konkurs „100 życiorysów uczniów i nauczycieli na 100-lecie Niepodległej – wzory osobowe godne naśladowania”

Na przestrzeni 61 lat szkoła tętniła życiem. Losy uczniów przeplatały się z życiem nauczycieli. Zawiązywały się przyjaźnie. Duma rozpierała wiele serc.

Jeśli chcesz by usłyszała o nas cała Polska,

Jeśli chcesz przedstawić sylwetkę swojego ucznia,

Jeśli chcesz wystawić laurkę swojemu nauczycielowi,

zachęcam do wykorzystania okazji. Prace konkursowe przyjmowane będą do 30.06.2018 r. Informacje o konkursie znajdują się na stronie Kuratorium Oświaty w Olsztynie.

Dumna ze współpracy z całą społecznością szkolną:

Dyrektor Małgorzata Kamińska