Święto Niepodległości

10 listopada br. w przeddzień narodowego święta z okazji rocznicy uzyskania niepodległości nasi uczniowie mieli okazję obejrzeć trzy edycje uroczystego  apelu, opatrzone przedstawieniem w wydaniu  klasy 5B – integracyjnej, którą przygotowały do występu panie: Beata Seroczyńska (wychowawca klasy) oraz Anna Walendzik (nauczyciel współorganizujący kształcenie integracyjne).

Uczniowie w skupieniu i atmosferze podniosłej chwili obejrzeli przygotowane występy, wykazując swoim zachowaniem prawdziwie patriotyczną postawę, na miarę uczniów szkoły podstawowej. W jednym z trzech apeli, wzięła także udział pani Lidia Miłosz, która zaprezentowała się w recytacji wiersza Wisławy Szymborskiej „Gawęda o miłości ziemi ojczystej”.

Dekorację przygotował zespół w składzie : p. Anna Patorska, p. Milena Wojenkowska oraz p. Milena Jachowska. Elementy dekoracji wykorzystywane bezpośrednio w  przedstawieniu  czyli, mapy Polski – wykonała p. Anna Walendzik.

Tekst: Anna Walendzik

Foto: Michał Lenckowski