SSP nr 2 w Iławie – z rodzicami dla dzieci!

          Warunki techniczne i dydaktyczne są ważne w edukacji dzieci. Zaplecze „zielonej” w Iławie sprzyja nauce, ale tak jak w domu, tutaj również można i trzeba poprawiać, unowocześniać, rozwijać. Od kilku lat rodzice z „dwójki” ciężko pracują, by  pomóc szkole. Inicjatorką działań jest przewodnicząca Rady Rodziców Magdalena Grzybowska.

           Samorządowa Szkoła Podstawowa nr 2 w Iławie wśród drzew i zieleni, ładnie wpisuje się w otoczenie. Kompleks szkolny oferuje uczniom naukę np. w klasach sportowych, a także integracyjnych. Tutejsza kadra nieustannie podnosi kwalifikacje, unowocześnia metody pracy. W takiej placówce zapotrzebowanie na specjalistyczne sale do nauki, terapii i rehabilitacji stale rośnie, trzeba też aktualizować posiadane materiały dydaktyczne, poprawiać istniejące gabinety. – Każdego dnia śledzę pracę dyrekcji i kadry w zakresie zaspakajania potrzeb uczniów i jestem pełna podziwu dla ich wysiłku – mówi pani Magda. – Jako przewodnicząca RR pomagam jak mogę. Po burzliwych zebraniach na temat podziału funduszy powiedziałam: skoro nie mamy pieniędzy, musimy je zarobić! To był początek ciężkiej pracy na rzecz szkoły.

         Z inicjatywy przewodniczącej zrodził się pomysł festynu (2010r.), później dnia ziemniaka (2011r.). Działania realizowane każdego roku z wielką pompą od samego początku przynosiły oczekiwane efekty. Te wymierne i takie, których nie sposób ocenić. Pani Magda zaznacza, że – największym sukcesem i korzyścią są zmiany w dzieciach i rodzicach. Uczniowie nie kojarzą „dwójki” tylko z nauką, ale również z dobrą zabawą, a rodzice zaczęli postrzegać nauczycieli jako normalnych, sympatycznych ludzi, którzy tak jak my mają dzieci i takie same problemy.

         Za przekazane szkole pieniądze wyremontowano dach sali gimnastycznej oraz doposażono „sportówkę”. Kapitalnie odnowiono bibliotekę i świetlicę. Obecnie trwają prace nad tworzeniem gabinetu terapii dzieci autystycznych, który będzie służył również innym uczniom potrzebującym specjalistycznej pomocy. Lista jest długa i imponująca.

         Pani Magda nie ukrywa zadowolenia. – Szkoła otworzyła się dla nas, a drzwi do gabinetu dyrekcji prawie się nie zamykają. Nigdy nie jest łatwo, trudności są zawsze. Staram się, by szkołę tworzyli nie tylko uczniowie i nauczyciele, ale również rodzice. Obecnie w skład Rady Rodziców „dwójki” wchodzą także: Rudnicki Zbigniew, Olszlegier Małgorzata, Karpiński Arkadiusz, Sikorska Honorata, Szraga Otręba Marzena, Samoszuk Paweł, Szyszka Monika, Masica Magdalena, Ostrowska Joanna, Ciarczyńska Magdalena. Przez wiele lat działał Krzysztof Szczepański. 

Tekst: Róża Nitkowska

 Zdjęcia: Artur Długosz

Poniżej niepublikowane wcześniej zdjęcia z festynu, który odbył się w szkole 21 kwietnia.

 

SSP nr 2 w Iławie – z rodzicami dla dzieci!SSP nr 2 w Iławie – z rodzicami dla dzieci!SSP nr 2 w Iławie – z rodzicami dla dzieci!SSP nr 2 w Iławie – z rodzicami dla dzieci!SSP nr 2 w Iławie – z rodzicami dla dzieci!SSP nr 2 w Iławie – z rodzicami dla dzieci!SSP nr 2 w Iławie – z rodzicami dla dzieci!