Spotkanie z kombatantem – Panią Barbarą Sawicką  

2 kwietnia 2019 r. ucz. klasy IB i IIIA spotkali się z Panią Barbarą Sawicką – uczestniczką II wojny światowej. Nasz gość w niezwykle ciekawy sposób opowiedział o swoim trudnym i wzruszającym dzieciństwie z okresu okupacji.

Dzieci z uwagą słuchały o ówczesnych formach zabawy i sposobach uczenia się języka polskiego.

Na zakończenie dzieci wręczyły Pani Barbarze laurkę i własnoręcznie wykonany kwiat. Spotkanie zostało uwiecznione pamiątkowym zdjęciem.

To była pouczająca lekcja historii.

Foto:  U. Złotowska

Tekst :  U. Złotowska D. Kosyl