Klocki LEGO na lekcjach języka polskiego i matematyki

Klocki LEGO mają wiele zastosowań. Przede wszystkim wspaniale służą do twórczej zabawy, ale w instytucjach edukacyjnych stosuje się je również do nauki kreatywnego myślenia i pracy zespołowej, podstaw matematyki, techniki, mechaniki, ekonomii. Na potrzeby naszych uczniów wymyśliłyśmy lekcje języka polskiego i matematyki z zastosowaniem LEGO. Postawiłyśmy na aktywizację uczniów. W trakcie zajęć stosowałyśmy burzę mózgów i dyskusję. Chodziło nie tylko o zabawę klockami, ale przede wszystkim o realizację celów lekcji wynikających z programów nauczania i pracę zespołową.

Na języku polskim klocki posłużyły do zilustrowania wymyślonej fabuły, w której musiały znaleźć się wylosowane związki frazeologiczne. Uczniowie rozwijali mowę opowieściową, umiejętność słuchania ze zrozumieniem, wzbogacali słownictwo, usprawniali małą i dużą motorykę. Był to również trening kompetencji miękkich, takich jak: kreatywność, zdolność do pracy pod presją czasu, komunikatywność, samodzielność, elastyczność. Uczniowie współpracowali ze sobą nie tylko w grupach. Sąsiadujące zespoły inspirowały się wzajemnie i wspierały elementami konstrukcyjnymi, które uatrakcyjniały opowieść.

Na matematyce ćwiczono mierzenie długości i wysokości jak również umiejętność obliczania obwodów oraz pól figur płaskich. Ponadto wykorzystano klocki na lekcjach związanych z ułamkami zwykłymi.

Wprowadzenie tak atrakcyjnego środka dydaktycznego na języku polskim i matematyce przyczyniło się do wyzwolenia wewnętrznej motywacji. Uczniowie byli skoncentrowani, zrelaksowani, kreatywni i bardzo zadowoleni, co widać na zdjęciach. W przygotowaniu i przeprowadzeniu kreatywnych lekcji z Lego uczestniczyła pani Joanna Mańska – nauczycielka współorganizująca w klasie Vc integracyjnej.

Zastosowane przez nas klocki pochodzą z prywatnych zbiorów. Nasza szkoła nie posiada takich środków dydaktycznych, więc lekcje nie mogą odbywać się często. Wierzymy, że wśród czytelników znajdzie się ktoś pragnący przyczynić się do podniesienia atrakcyjności lekcji w naszej szkole. Każdy zestaw LEGO przyjmiemy z radością i znajdziemy dla niego zastosowanie.

Do kreatywnych zabaw zachęcamy również Rodziców. Spójrzcie, w jaki sposób możecie wspierać edukację Waszych dzieci:

https://dziecisawazne.pl/pomyslow-nauke-zabawe-lego/

Tekst i zdjęcia: Lidia Miłosz i Joanna Mądra – inicjatorki lekcji z LEGO w SP2