Doświadczenia w IIIG

Nie jest dla nikogo zaskoczeniem fakt, że dzieci uwielbiają eksperymentować.Dzięki różnego rodzaju eksperymentom zaczynamy lepiej rozumieć świat. Co ważniejsze, wciąż chcemy dowiadywać się więcej. Czy warto robić doświadczenia? Jak to robić? To proste! Wystarczy zadawać pytania i działać!

„Życie to nie oddychanie, to działanie” – pisał już w XVIII w. francuski myśliciel Jan Jakub Rousseau.” Dzieci często zapominają to, co same powiedziały, i to, co im powiedziano, ale nie to, co zrobiły lub co im zrobiono. Odczucia są pierwszymi elementami poznania” – twierdził. Uczniowie klasy III g wraz z wychowawcą Patrycją Krajewską oraz Panią Emilią Zabłotną (praktykantką) przenieśli się w świat chemii, fizyki i matematyki. Samodzielnie wykonywali eksperymenty wykorzystując do nich różne produkty. Zachodziły reakcje, zmieniał się kolor , zapach- było bardzo ciekawie. Dzieci formułowały wnioski z doświadczeń. Rodziły się żarliwe dyskusje. Serdecznie zachęcamy do eksperymentowania i zagłębiania się w fascynujący świat nauki.

Tekst i foto: P. Krajewska

Korekta: J. Bakaluk