Apel podsumowujący klas I i II.

Dnia 23 czerwca odbył się w naszej szkole apel podsumowujący naukę  w klasach I-II w roku szkolnym 2016/2017. Na początku wystąpiła pani dyrektor  Marzena Tołkacz, która przywitała zebranych uczniów, nauczycieli i gości. Następnie uczniowie klasy  II b integracyjnej i II g zaprezentowali część artystyczną. Po tym miłym akcencie poproszono laureatów  licznych konkursów, którzy  otrzymali nagrody i dyplomy za swoje osiągnięcia. Podsumowana została również praca uczniów w ciągu całego roku szkolnego. Gratulacje z rąk dyrekcji  otrzymali uczniowie, którzy osiągnęli najlepsze wyniki w nauce i zachowaniu. Ogłoszono również wyniki frekwencji, a najbardziej wytrwałych uczniów ze  100% frekwencją uhonorowano dyplomami. Nie zabrakło też przedstawiciela Policji, który przypomniał zasady bezpiecznego wypoczynku. Apel przygotowały i prowadziły panie: Dorota Kosyl, oraz Patrycja Krajewska.

 

Tekst: Dorota Kosyl

Foto: Katarzyna Sobczyńska-Wojewódzka