„ABC komputera” – koło informatyczne ID

ROK SZKOLNY 2014/2015 

KOŁO KOMPUTEROWE UCZNIÓW II D

Wszyscy uczniowie klasy II d od początku swojej edukacji, tj. od pierwszej klasy, uczestniczą w realizacji programu „ABC komputera”. Autorem i realizatorem programu od piętnastu lat jest wychowawczyni klasy II d – Grażyna Wiącek. Zajęcia realizowane są w ramach darmowych zajęć dodatkowych (wynikających z Karty Nauczyciela). Umiejętności i wiadomości uczniów z zakresu informatyki już dawno wybiegają poza podstawę programową szkoły podstawowej. Obecnie ośmiolatki pracują z wykorzystaniem programu Excel. Z łatwością tworzą różnorodne tabele z danymi oraz wykresy (kolumnowe, liniowe, kołowe, słupkowe i punktowe), umieszczając na nich znaczniki danych.Właściwie interpretują tworzone wykresy. Niedługo uczniowie będą tworzyć statystyczne prezentacje multimedialne. Sztukę tworzenia prezentacji w PowerPoint mają opanowaną już od pierwszej klasy. Word też jest programem, który przed uczniami II D, nie kryje żadnych tajemnic. Tworzenie statystycznych prezentacji multimedialnych stanie się doskonałą okazją do pracy z trzema uruchomionymi programami. Taka umiejętność jest i będzie przydatna w wielu sytuacjach codziennego życia. Praktyczne wykorzystanie wiedzy i umiejętności jest ogromnie wartościowe, a w edukacji najważniejsze.

Kolejnym przykładem praktycznego i jakże potrzebnego wykorzystywania komputerów jest Szkolna Platforma Edukacyjna. Jest ona wykorzystywana do komunikacji nauczyciela z rodzicami i uczniami oraz do edukacji (wykonywanie testów komputerowych z edukacji polonistycznej, matematycznej i przyrodniczej autorstwa nauczyciela – wychowawcy). Uczeń, który był nieobecny podczas zajęć na Szkolnej Platformie Edukacyjnej znajdzie wszystkie potrzebne informacje o realizowanych tematach, wykorzystywanych podręcznikach i kartach. Informacje do uczniów wychowawca przesyła zaraz bezpośrednio po skończonych zajęciach.

Tych kilka przykładów z serii „DOBRE PRAKTYKI” zapewne wszystkich utwierdzają w przekonaniu, iż zajęcia koła komputerowego mają swoistą wartość edukacyjną.

 

KOŁO KOMPUTEROWE UCZNIÓW II D. Foto: Grażyna Wiącek

KOŁO KOMPUTEROWE UCZNIÓW II D. Foto: Grażyna Wiącek

KOŁO KOMPUTEROWE UCZNIÓW II D. Foto: Grażyna Wiącek

KOŁO KOMPUTEROWE UCZNIÓW II D. Foto: Grażyna Wiącek

KOŁO KOMPUTEROWE UCZNIÓW II D. Foto: Grażyna Wiącek

KOŁO KOMPUTEROWE UCZNIÓW II D. Foto: Grażyna Wiącek

KOŁO KOMPUTEROWE UCZNIÓW II D. Foto: Grażyna Wiącek

KOŁO KOMPUTEROWE UCZNIÓW II D. Foto: Grażyna Wiącek

KOŁO KOMPUTEROWE UCZNIÓW II D. Foto: Grażyna Wiącek

KOŁO KOMPUTEROWE UCZNIÓW II D. Foto: Grażyna Wiącek

KOŁO KOMPUTEROWE UCZNIÓW II D. Foto: Grażyna Wiącek

KOŁO KOMPUTEROWE UCZNIÓW II D. Foto: Grażyna Wiącek

KOŁO KOMPUTEROWE UCZNIÓW II D. Foto: Grażyna Wiącek

KOŁO KOMPUTEROWE UCZNIÓW II D. Foto: Grażyna Wiącek

KOŁO KOMPUTEROWE UCZNIÓW II D. Foto: Grażyna Wiącek

KOŁO KOMPUTEROWE UCZNIÓW II D. Foto: Grażyna Wiącek

KOŁO KOMPUTEROWE UCZNIÓW II D. Foto: Grażyna Wiącek

 

TEKST i FOTO:

Grażyna Wiącek

Opublikowano: Grażyna Wiącek, 17 grudnia 2014 roku, godz. 20:20

 

ROK SZKOLNY 2013/2014 

 

Uczniowie  ID, to kolejny zespół klasowy prowadzony przez Grażynę Wiącek, który uczestniczy w realizacji programu „ABC komputera„. Idea popularyzacji informatyki w klasach I – III zrodziła się przed czternastu laty. Pozwolę użyć sobie sformułowania, że w owym czasie informatyka „raczkowała”. Wielka pasja nauczyciela oraz profesjonalne przygotowanie do prowadzenia informatyki przyczyniły się do napisania autorskiego programu „ABC komputera”. Wieloletnia praca z dziećmi, ewaluacja i najzwyklejszy w świecie postęp w dziedzinie techniki sprawiły, iż treści programu „ABC komputera” ulegają ciągłej modyfikacji, a co  za tym idzie – aktualizacji. Od kilku lat, dzięki reformie oświaty, edukacja komputerowa na stałe zagościła w klasach I – III, jako obowiązkowe zajęcia edukacyjne. Uczniowie klasy ID oprócz obowiązkowych zajęć edukacji komputerowej, za zgodą rodziców, uczestniczą w zajęciach pozalekcyjnych koła komputerowego. Zajęcia te prowadzone są raz w tygodniu w ramach tzw. „karcianej godziny” przez wychowawcę klasy. 

Obecnie dzieci znakomicie posługują się programem graficznym Paint i wykorzystują wszystkie jego możliwości, programem WORD oraz programem PowerPoint realizując treści ponadprogramowe kształcenia ogólnego dla szkół podstawowych . Ponadto uczniowie systematycznie korzystają ze Szkolnej Platformy Edukacyjnej, szczególnie do wymiany istotnych informacji z wychowawcą dotyczących nauczania oraz organizacji i życia szkoły. Internet traktują jako źródło informacji. 

"ABC komputera" - koło informatyczne ID. Foto: Grażyna Wiącek

"ABC komputera" - koło informatyczne ID. Foto: Grażyna Wiącek

"ABC komputera" - koło informatyczne ID. Foto: Grażyna Wiącek

"ABC komputera" - koło informatyczne ID. Foto: Grażyna Wiącek

"ABC komputera" - koło informatyczne ID. Foto: Grażyna Wiącek

"ABC komputera" - koło informatyczne ID. Foto: Grażyna Wiącek

"ABC komputera" - koło informatyczne ID. Foto: Grażyna Wiącek

"ABC komputera" - koło informatyczne ID. Foto: Grażyna Wiącek

"ABC komputera" - koło informatyczne ID. Foto: Grażyna Wiącek

 

TEKST i FOTO:

Grażyna Wiącek  

 

 

Opublikowano: Grażyna Wiącek, 18 maja 2014 r. godz. 21:20