Świetlica

GODZINY PRACY ŚWIETLICY SZKOLNEJ

7.00-17.00

TELEFON KONTAKTOWY: 649-24-46

 

Nauczyciele świetlicy:

 • Barbara Lewandowska
 • Anna Kępara
 • Aleksandra Gwiazda
 • Michał Mazanowski

 

POMIESZCZENIA ŚWIETLICY:

2 sale, gabinet kierownika.

Świetlica SP 2 w IławieŚwietlica SP 2 w IławieŚwietlica SP 2 w IławieŚwietlica SP 2 w IławieŚwietlica SP 2 w Iławie

 

 

 

Świetlica SP 2 w Iławie

 

Świetlica szkolna, jako wewnątrzszkolna instytucja opieki i wychowania, pełni znaczącą rolę w realizacji zadań opiekuńczo-wychowawczych szkoły, tzn. wspomaga i uzupełnia jej pracę we wszystkich zakresach, tj.:

 1. w zakresie opieki – w ramach której zaspokaja podstawowe potrzeby uczniów, takie jak bezpieczeństwo, akceptacja, radość, oraz zapewnia warunki sprzyjające zdrowiu i prawidłowemu wzrastaniu.

W świetlicy dba się o to, aby dzieci miały stałą opiekę nauczyciela, który w każdej chwili służy pomocą i radą. Miejsce to składa się z trzech sal, a w razie potrzeby wspierane jest np. przez czytelnię, salę gimnastyczną, przyszkolny plac zabaw czy boisko. Meble przystosowano do wzrostu dzieci, wyposażono w bezpieczny i ciekawy sprzęt ­­– zabawki oraz pomoce dydaktyczne. Wychowawcy dbają o to, by zajęcia były różnorodne. W porządku każdego dnia nie zabraknie miejsca dla drugiego śniadania, obiadu i odpoczynku, np. przy relaksującej muzyce bądź ciekawym filmie.

 

 1. w zakresie wychowania – dążenie do usamodzielniania uczniów, w tym troska o dobre relacje, tak aby dzieci mogły zbierać pozytywne doświadczenia społeczne mające znaczący wpływ na ich rówieśnicze funkcjonowanie.

Sprzyjają temu gry i zabawy świetlicowe oraz specyfika grupy, do której należą uczniowie w różnym wieku. Wychowawcy stwarzają warunki sprzyjające spontanicznym zabawom rówieśniczym, rozwijającym więzi społeczne i przyjaźnie. Pozwala to dzieciom na poznanie emocji zarówno swoich, jak i innych oraz pomaga radzić sobie w trudnych sytuacjach. Gry i zabawy zespołowe, konkursy, udział w programach profilaktycznych, uroczystościach organizowanych na terenie szkoły i świetlicy uspołeczniają dziecko i uczą samodzielności oraz odpowiedzialności.

 1. w zakresie dydaktyki – na terenie świetlicy polega to na wspomaganiu dydaktycznych zadań szkoły, które sprowadzają się do poszerzania wiedzy uczniów i kształtowania różnego rodzaju umiejętności.

„Cicha salka” umożliwia uczniom odrabianie lekcji. Wychowawcy pomagają w wykonywaniu zadań domowych czy konkursowych. Codzienne zajęcia świetlicowe to m.in. zajęcia dydaktyczne, twórcze, plastyczne, a także pogadanki, które wzbogacają i systematyzują wiedzę zdobywaną w czasie lekcji. Uczestnicy mają również swobodny dostęp do czasopism i książek.

 1. w zakresie oddziaływań profilaktyczno-terapeutycznych – czyli takich aktywności, które zapobiegają utrwalaniu nieprawidłowych wzorców, wspomagają budowanie prawidłowych procesów; dotyczą one dzieci z zaburzonymi funkcjami psychomotorycznymi, problemami emocjonalnymi i społecznymi, dzieci z niepełnosprawnościami, chorobami somatycznymi.

Program zajęć stworzony jest z myślą o realizacji szeregu działań profilaktycznych i terapeutycznych. Tematyka z zakresu zasad zachowania, mocnych stron, dobrych praktyk uczenia się, uczuć, emocji i wielu innych zagościły na stałe w świetlicowym planie pracy.

 

Dobrze zorganizowana świetlica zmniejsza obawy rodziców, a dzieciom daje wiele radości. Rozwija, przyśpiesza proces adaptacji do warunków szkolnych (zwłaszcza pierwszoklasistów), uczy samodzielności, ale i współpracy w grupie, pokazuje, jak można pożytecznie spędzać czas wolny – bez dostępu do Internetu, tabletu czy telefonu komórkowego, za to z grupą przyjaciół i odrobiną wyobraźni.

RAMOWY PLAN DNIA

GODZINY ZAJĘCIA
7.00 – 8.45 Coś na dzień dobry-łamigłówki, zagadki, gry planszowe.
8.50 – 9.00 Drugie śniadanie.
9.00 -10.30 Zajęcia żywego słowa, zajęcia plastyczno-techniczne,

zajęcia umuzykalniające.

10.30 – 11.15 Indywidualne sprawy, zajęcia ruchowe.
11.20 – 12.40 Obiad/ kilka chwil na zabawę.
12.40 – 13.30 Zrób to teraz – odrabiamy lekcje.
13.40 – 14.30 Bądź twórczy – zabawy plastyczne, muzyczne, techniczne, ruchowe.
14.40 – 17.00 Trochę relaksu na zakończenie dnia.

 

 

ZASADY OBOWIAZUJĄCE W ŚWIETLICY:

 • Zwracamy się do wszystkich z szacunkiem.
 • Słuchamy się nawzajem.
 • Czekamy spokojnie na swoją kolej, np. do pracy, zabawy, gry przy komputerze.
 • Zachowujemy się cicho.
 • Dbamy o sprzęt i wyposażenie świetlicy.
 • Konflikty rozwiązujemy pokojowo, a w razie potrzeby prosimy kogoś o pomoc w rozstrzygnięciu sporu.
 • Ze świetlicy wychodzimy tylko po uzyskaniu zgody wychowawcy.
 • W czasie zabaw ruchowych uważamy na innych i na siebie.
 • W czasie gier i zabaw stosujemy się do zasad i poleceń wychowawcy.
 • W sali poruszamy się spokojnie.
 • Udział w zajęciach jest dobrowolny.
 • Jeśli jakieś zajęcia odbywają się cyklicznie, a my zdecydowaliśmy się w nich uczestniczyć, dbamy o to aby na nich być.
 • Nasz udział w zajęciach nie może przeszkadzać pozostałym osobom zajętym innymi działaniami.
 • Wykonujemy polecenia wychowawcy.
 • Gdy korzystamy z jakiś urządzeń lub narzędzi ściśle stosujemy się do instrukcji ich obsługi.