Szkolna Gala Poezji Patriotycznej, czyli bukiet wierszy z okazji 100. rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości

29 listopada w SP 2 odbyła się Szkolna Gala Poezji Patriotycznej. W ten sposób po raz kolejny uczciliśmy w naszej szkole 100. rocznicę odzyskania przez Polskę niepodległości. W trakcie 5 godzin lekcyjnych ponad 70 recytatorów z klas I-VIII zaprezentowało utwory o tematyce patriotycznej. Przygotowując się do występów, uczniowie mieli możliwość  rozwinąć  zdolności recytatorskie, a podczas gali poznali wiele pięknych, a trochę już zapomnianych wierszy.  Publiczność stanowili uczniowie i nauczyciele z SP 2. Na widowni zasiadła również dyrektor szkoły, pani Małgorzata Kamińska oraz panie wicedyrektorki: Beata Waruszewska i Marzena Tołkacz. Wszystkie wyraziły uznanie dla uczniowskich prezentacji. Każdy recytator otrzymał dyplom i wyróżnienie w postaci pisemnej pochwały dyrektora szkoły. Galę prowadzili laureaci konkursów krasomówczych: Laura Romero Sochacka z VI d i Patryk Lessman z VIII b.

Usłyszeliśmy utwory autorstwa: Wisławy Szymborskiej, Tadeusza Szymy, Krzysztofa Kamila Baczyńskiego, Tadeusza Kubiaka, Cypriana Kamila Norwida, Ludwika Wiszniewskiego, Władysława Bełzy, Jerzego Ficowskiego, Joanny Białobrzeskiej, Antoniego Słonimskiego, Wandy Chotomskiej, Adama Mickiewicza, Konstantego Ildefonsa Gałczyńskiego, Stanisława Ryszarda Dobrowolskiego, Marii Kazimiery Sarnackiej, Artura Oppmana, Marii Konopnickiej, Wojciecha Żuławskiego, Czesława Miłosza, Włodzimierza Domeradzkiego, Czesława Janczarskiego, Wiktora Woroszylskiego, Marcina Wolskiego, Ryszarda Przymusa, Zygmunta Krasińskiego, Juliusza Słowackiego, Marcina Brykczyńskiego, Marii Sulimy, Krystyny  Krahelskiej i Jerzego Żuławskiego.

Podczas gali zaprezentowali się uczniowie z następujących klas:

VII A, nauczyciel j.polskiego: Katarzyna Dobielska;

VII C, nauczyciel j.polskiego: Katarzyna Dobielska;

VIII b, nauczyciel j. polskiego: Joanna Bakaluk;

VII d, nauczyciel j. polskiego: Lidia Miłosz;

III b, nauczyciel: Anna Bąkowska, Martyna Surmacz;

IV A, nauczyciel j. polskiego: Aleksandra Kamińska;

IV c, nauczyciel j. polskiego: Kamila Dettlaff;

V A, nauczyciel j. polskiego: Anna Grajewska;

V B, nauczyciel j. polskiego: Anna Grajewska;

V C, nauczyciel j. polskiego: Lidia Miłosz;

VF, nauczyciel j. polskiego: Katarzyna Dobielska;

I A, nauczyciel: Grażyna Wiącek;

Ib, nauczyciel: Dorota Kosyl;

II c, nauczyciel: Jagoda Madej;

III a, nauczyciel: Urszula Złotowska;

III c, nauczyciel: Wiesława Zakrzewska;

V E, nauczyciel j. polskiego: Katarzyna Dobielska;

VI b, nauczyciel j. polskiego: Joanna Bakaluk;

VI a, nauczyciel j. polskiego: Joanna Bakaluk;

VI E, nauczyciel j. polskiego: Anna Grajewska;

II b, nauczyciel: Justyna Gołębiowska;

II D, nauczyciel: Alina Piórkowska;

IV D, nauczyciel j. polskiego: Kamila Dettlaff;

IV f, nauczyciel j. polskiego: Aleksandra Kamińska;

Tekst: Lidia Miłosz i Joanna Bakaluk (organizatorki Szkolnej Gali Poezji Patriotycznej);

Zdjęcia: Michał Lenckowski