AKTUALNA INFORMACJA O ODPŁATNOŚCI

Odpłatności należy dokonywać u kierownika świetlicy lub w formie przelewu bankowego na konto:

Miejski Zespół Obsługi Szkół i Przedszkoli w Iławie

Nr konta: 40 1160 2202 0000 0000 6192 1780

W tytule przelewu należy podać: Imię i nazwisko dziecka, nazwę szkoły (SP nr 2), klasę oraz miesiąc opłaty.

UWAGA!

                 Wpłaty za obiady za miesiąc czerwiec prosimy dokonać najpóźniej do piątku 7.06.2019r.

 

KOSZT OBIADÓW W CZERWCU

pełne obiady – 42.00zł (12 x 3,50zł)

zupy – 12.00 zł (12 x 1,00zł)