AKTUALNA INFORMACJA O ODPŁATNOŚCI

UWAGA!!!

ZMIANA NUMERU KONTA BANKOWEGO!!!

Od 09.09.2019 funkcjonuje nowe konto na które należy dokonywać wpłat za obiady. 

Odpłatności należy dokonywać u kierownika świetlicy lub w formie przelewu bankowego na konto:

Miejski Zespół Obsługi Szkół i Przedszkoli w Iławie

Nr konta: 81 1160 2202 0000 0003 8805 2114

W tytule przelewu należy podać: Imię i nazwisko dziecka, nazwę szkoły (SP nr 2), klasę oraz miesiąc opłaty.

UWAGA!

Wpłaty za obiady za miesiąc styczeń prosimy dokonać do 12.01.2020r.

 

KOSZT OBIADÓW W STYCZNIU:

 

1. Zupa – 9,00zł (9 dni x 1,00 zł)

2. Drugie danie – 27,00zł (9 dni x 3,00 zł)

3. Zupa + drugie danie –  36,00zł (9 dni x 4,00zł)