AKTUALNA INFORMACJA O ODPŁATNOŚCI

Odpłatności należy dokonywać do 7-go dnia każdego miesiąca u kierownika świetlicy lub w formie przelewu bankowego w terminie 3 WYZNACZONYCH DNI, po wcześniejszym UZGODNIENIU KWOTY oraz POINFORMOWANIU KIEROWNIKA ŚWIETLICY, na konto:

Miejski Zespół Obsługi Szkół i Przedszkoli w Iławie

Nr konta: 40 1160 2202 0000 0000 6192 1780

W tytule przelewu należy podać: Imię i nazwisko dziecka, nazwę szkoły (SP nr 2), klasę oraz miesiąc opłaty.

W październiku na konto wpłacamy w dniach: 1.10 – 05.10.2018 r.

KOSZT OBIADÓW W PAŹDZIERNIKU

pełne obiady – 80.50zł

zupy – 23.00 zł