Spotkania z rodzicami

UWAGA!

Dnia 09 września 2019 r. (tj. poniedziałek) o godz. 17.00 odbędą się zebrania wychowawców i wszystkich nauczycieli uczących w poszczególnych klasach I.

Celem spotkania jest przekazanie informacji dotyczących organizacji nowego roku szkolnego oraz zapoznanie rodziców z PZO.

Klasy:

IA – 29, IB – 32, IC – 31, ID – 45

==================================================

Dnia 10 września  2019 r. (tj. wtorek) o godz. 17.00 odbędą się zebrania wychowawców klas IV oraz wszystkich nauczycieli uczących w tych oddziałach z rodzicami.

Klasy: 

IVB – 61, IVC – 48, IVD – 43

   ==================================================

Dnia 11 września 2019 r. (tj. środa) o godz. 17.00 odbędą się zebrania wychowawców klas II – III, V – VIII z rodzicami.

Klasy:

IIA – 45, IIB – 30, IIC – 31, IID – 29

IIIA – 64, IIIB – 32, IIIC – 48, IIID – 34

VA – 28, VB – 49, VC – 67, VD – 20, VE – 43, VF – 44

VIA – 54, VIB – 51, VIC – 46, VIE – 61, VIF – 63

VIIB – 65, VIIC – 50, VIID – stołówka

VIIIA – 66, VIIIB – 19, VIIIC – 47, VIIID – 62