INFORMACJA DLA RODZICÓW

Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 2 z Oddziałami Integracyjnymi im. Marii Konopnickiej w Iławie informuje, że w przypadku braku porozumienia, w dniach 23-26.04.2019r.(cały poświąteczny tydzień) w placówce nadal trwa strajk.

Nie mam możliwości zapewnienia opieki naszym uczniom do odwołania.

Rodziców uczniów klas I , II , III informuję, że w wyjątkowych przypadkach zorganizujemy opiekę świetlicową w godzinach od 8.00 do 15.00.

Rodziców uczniów klas IV-VIII informuję, że nie mam możliwości zorganizowania opieki.