SPORTOWE ZMAGANIA KLAS III

Jak co roku w SSP 2 nauczyciele wychowania fizycznego zorganizowali zawody lekkoatletyczne dla klas III, które  jednocześnie były testem sprawności fizycznej po okresie nauki w klasach I-III. Dzięki tym sprawdzianom można było wyłonić przyszłych kandydatów do klasy sportowej.  Sprawność dzieci testowano w trzech konkurencjach: bieg na 60 m, bieg na 250 m i skok w dal z miejsca.

 

 Klasyfikacja medalowa uczniów w poszczególnych konkurencjach:

DZIEWCZĘTA

Bieg 60m

I miejsce – Nawrot Lena  kl. III D

II miejsce – Stefańska Maja kl. III C

III miejsce – Taranowska Oliwia kl. III C

Skok w dal z miejsca

I miejsce – Nawrot Lena kl. III D

II miejsce – Orzechowska Małgosia kl. III D

III miejsce – Kryger Klaudia kl. III E

Bieg 250m

I miejsce – Nawrot Lena kl. III D

II miejsce – Taranowska Oliwia kl. III C

III miejsce – Baranik Oliwia kl. III D

CHŁOPCY

Bieg  60 m

I miejsce – Kemski Maciej kl. III D

II miejsce – Zięba Szymon kl. III D

III miejsce – Madej Wojciech kl. III D

Skok w dal z miejsca

I miejsce – Kemski Maciej III D  i  Łążyński Miłosz kl. III F

II miejsce – Klonowski Jakub kl. III E

III miejsce – Pawłyszyn Wiktor kl. III B

Bieg 250 m

I miejsce – Madej Wojciech kl. III E

II miejsce – Klonowski Jakub kl. III E

III miejsce – Kemski Maciej kl. III D

 tekst: M. Pietraszek