SAMORZĄD UCZNIOWSKI

SAMORZĄD UCZNIOWSKI

SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 2 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI

 IM. MARII KONOPNICKIEJ

W IŁAWIE

Rok szkolny 2017/2018

Opiekun Samorządu Uczniowskiego:

p. Kamila Sadowska

 

Rada Samorządu Uczniowskiego:

Przewodniczący

Z-ca przew.

Skarbnik

 

Członkowie Samorządu Uczniowskiego: