SAMORZĄD UCZNIOWSKI

SAMORZĄD UCZNIOWSKI

SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 2

Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI 

IM. MARII KONOPNICKIEJ

W IŁAWIE

Rok szkolny 2018/2019

Opiekun Samorządu Uczniowskiego:  Kamila Sadowska

 

Rada Samorządu Uczniowskiego:

PrzewodniczącaMAJA MAŃSKA  KL. VII A

Z-ca przew. ALEKSANDRA KRAJEWSKA KL. VIII A

Skarbnik ADAM SKONIECZKA  KL. VII A

 

Członkowie Samorządu Uczniowskiego:

Klasa VB: Julia Oniszczuk, Aleksandra Sibon;

Klasa VE: Jakub Falkowski, Wiktoria Jasińska, Aleksandra Przepiórska;

Klasa VF: Kinga Kulwicka, Wiktoria Maraszek, Oliwa Piotrowska, Aleksandra Stopkowska;

Klasa VID: Filip Bąkowski, Dominika Beć, Julia Krupińska, Maja Nojman, Amelia Pułltorak, Laura Romero-Sochacka, Aleksandra Stępka, Antoni Suwiński, Alicja Świdzinska;

Klasa VIIA: Natalia Błońska, Patrycja Bulik, Oliwia Figurska, Marta Gross, Aniela Kwiecińska, Wiktoria Pawłowska, Mateusz Zapadka;

Klasa VIIB: Julia Chrobak, Wiktoria Chyżyńska, Jakub Dolecki, Zuzanna Myszkiewicz, Kacper Ruczyński, Igor Święcki, Patrycja Tomaszewska, Julia Wassilow.

Klasa VIIIA: Kacper Ewertowski, Julia Fiałkowska, Magdalena Fota, Paweł Gerych, Patryk Maliszewski, Maciej Osiecki;

Klasa VIIIB: Oliwia Osuchowska, Roxana Zacharska