Pedagog

PEDAGOG SZKOLNY
Michał Lenckowski

 

Godziny pracy:

 • poniedziałek: 8.00  – 16.00
 • wtorek: 8.00 – 12.00
 • środa: 8.00 – 15.00
 • czwartek: 8 .00 – 14.00
 • piątek: 8.00 – 13.00

 

Pedagog szkolny zawsze wysłucha Ciebie, udzieli rady i pomocy w sytuacjach, gdy:

 • masz trudności w nauce;
 • masz problem, z którym nie możesz sobie poradzić;
 • masz trudną sytuację materialną, domową;
 • wydaje Ci się, że nikt Cię nie rozumie;
 • nie wiesz, do kogo lub gdzie się zwrócić o pomoc i poradę psychologiczną, pedagogiczną i prawną.

 

Zakres obowiązków:

 • wszystkie sprawy związane z dzieckiem, jego problemami dydaktycznymi, opiekuńczo -wychowawczymi, rodzinnymi, relacjami zachodzącymi w jego środowisku szkolnym, domowym, rówieśniczym;
 • indywidualna pomoc uczniom z problemami osobistymi, zaburzeniami zachowania,
 • pomoc w sprawach socjalnych;
 • realizacja zadań wychowawczych (wspieranie działalności dydaktyczno-wychowawczej i opiekuńczej nauczyciela);
 • organizowanie i koordynowanie szkolnych działań w zakresie profilaktyki i propagowanie zdrowego stylu życia;
 • współpraca z instytucjami wspomagającymi szkołę (Poradnie Psychologiczno-Pedagogiczne, Ośrodki Pomocy Społecznej, Policja, Towarzystwo Przyjaciół Dzieciom, Sąd Rejonowy itd.)