Szkolne Koło Caritas

Szkolne Koło Caritas działa przy SSP nr 2 w Iławie od listopada 2006r. Powstało, ponieważ była grupa uczniów chętnych do organizowania i niesienia pomocy osobom potrzebującym. Moim pragnieniem było, aby w szkole działało ugrupowanie, oparte na chrześcijańskich wartościach i nauce Jezusa Chrystusa.

Naszą działalność opieramy na słowach Jana Pawła II o „Wyobraźni miłosierdzia” oraz na przekonaniu, że 

człowiek nie jest wielki przez to co posiada, lecz przez to, czym dzieli się z innymi.

 Chcemy nieść pomoc, tam gdzie jest potrzebna.

Szkolne Koło CaritasSzkolne Koło CaritasSzkolne Koło Caritas