Logopeda

Nasza szkoła posiada specjalistyczny gabinet logopedyczny, w którym pracuje certyfikowany logopeda – pani Mirosława Bońkowska.

W gabinecie znajdują się najnowsze aparaty i urządzenia logopedyczne, narzędzia diagnostyczne i terapeutyczne oraz zestaw komputerowy ze specjalistycznym oprogramowaniem i sprzętem firmy Young Digital Poland.

W zajęciach terapii logopedycznej uczestniczą dzieci typowane na podstawie wyników badań psychologicznych, logopedycznych w Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej oraz przesiewowych badań prowadzonych, każdego września, w szkole.

Zajęcia takie odbywają się raz w tygodniu. Są to zajęcia otwarte, w miarę możliwości uczestniczą w nich rodzice.

Terapia obejmuje ćwiczenia korekcyjne w zależności od rodzaju i stopnia zaburzeń wymowy. Oprócz ćwiczeń wspomagających artykulację i ćwiczeń oddechowych prowadzone są ćwiczenia i zabawy stymulujące językowy rozwój dzieci, ułatwiające mówienie, czytanie i pisanie.

Gabinet logopedyczny. Foto: Grażyna Wiącek

Gabinet logopedyczny. Foto: Grażyna Wiącek

Gabinet logopedyczny. Foto: Grażyna Wiącek

Gabinet logopedyczny. Foto: Grażyna Wiącek

Gabinet logopedyczny. Foto: Grażyna Wiącek