Wojewódzki Konkurs Języka Polskiego dla szkół podstawowych. Etap szkolny

 

Dnia 13 listopada 2019 roku w  Szkole Podstawowej nr 2 z Oddziałami Integracyjnymi im. Marii Konopnickiej w Iławie odbył się kuratoryjny Konkurs Języka Polskiego. Celem konkursu jest rozwijanie zainteresowań i motywowanie uczniów do uczenia się oraz wspieranie  uzdolnień młodzieży. Etap szkolny został przeprowadzony w oparciu o arkusz konkursowy przygotowany przez Wojewódzką Komisję Konkursową z Języka Polskiego. W eliminacjach szkolnych wzięło udział szesnaścioro uczniów.

Najlepszy wynik osiągnęła:

Lp. Imię i nazwisko ucznia Klasa Imię i nazwisko nauczyciela przygotowującego Liczba punktów Procent uzyskanych punktów
1. Kornelia Lembowicz VIIId Joanna Bakaluk 39 78%

 

Praca ww uczennicy została przesłana do Komisji Weryfikacyjnej w Olsztynie. 19 grudnia 2019 roku dowiemy się, czy Kornelia zakwalifikowała się do etapu wojewódzkiego.

Uczniowie rozwiązywali test w oparciu o fragment „Opowieści wigilijnej” Karola Dickensa. Arkusz konkursowy składał się z jedenastu  zadań. W ostatnim poleceniu uczestnicy musieli napisać opowiadanie twórcze pt. „ rzeczy na niebie i na ziemi, o których się filozofom nie śniło.” W zadaniu dziesiątym uczniowie redagowali list do bohatera literackiego w  oparciu o treść całego tekstu źródłowego.

Na wykonanie wszystkich zadań uczestnicy konkursu mieli 90 minut.

Członkami komisji były nauczycielki języka polskiego: p. Joanna Bakaluk, p. Katarzyna Dobielska, p. Anna Grajewska oraz p. Beata Waruszewska.

Tekst i zdjęcia: Beata Waruszewska