Wojewódzki Konkurs Języka Polskiego dla szkół podstawowych – Etap szkolny

Dnia 13 listopada 2018 roku w  Szkole Podstawowej nr 2 z Oddziałami Integracyjnymi im. Marii Konopnickiej w Iławie odbył się kuratoryjny Konkurs Języka Polskiego.
Cele konkursu:

  • rozwijanie umiejętności odbioru, analizy i interpretacji tekstów kultury oraz tworzenia wypowiedzi pisemnej,
  • rozbudzenie ciekawości poznawczej, pasji czytelniczych i twórczego myślenia uczniów,
  • wdrażanie uczniów do samokształcenia kulturowo-literackiego i językowego,
  • rozwijanie zainteresowania językiem jako składnikiem dziedzictwa kulturowego,
  • promowanie osiągnięć uczniów i ich nauczycieli.

W eliminacjach szkolnych wzięło udział czternaścioro uczniów.

Najlepszy wynik osiągnął:

 

Lp. Imię i nazwisko ucznia Klasa Imię i nazwisko nauczyciela przygotowującego Liczba punktów Procent uzyskanych punktów
1. Szymon Kotłowski VIIIa Beata Waruszewska 39 71%

 

Niestety, naszemu ósmoklasiście zabrakło dwóch punktów, aby przesłać jego pracę
do Komisji Weryfikacyjnej w Olsztynie.

Uczniowie rozwiązywali test w oparciu o fragment przemówienia Wisławy Szymborskiej pt. „Poeta i Świat” oraz  wiersz Czesława Miłosza pt. „Moja wierna mowo”.

Arkusz konkursowy składał się z dwudziestu jeden  zadań. W ostatnim poleceniu uczestnicy musieli zredagować list do koleżanki lub kolegi, w którym uzasadnią prawdziwość słów wybitnego niemieckiego pisarza Johanna Wolfganga Goethego: Każdego dnia trzeba posłuchać choćby krótkiej piosenki, przeczytać dobry wiersz, obejrzeć piękny obraz, a także, jeżeli to możliwe, powiedzieć kilka rozsądnych słów.

Poza tym uczniowie powinni podać   przynajmniej dwa argumenty,  po jednym przykładzie piosenki, wiersza i obrazu oraz kilka rozsądnych słów na temat „Balladyny” Juliusza Słowackiego.

Na wykonanie wszystkich zadań uczniowie mieli 90 minut.

Członkami komisji były nauczycielki języka polskiego: p. Joanna Bakaluk, p. Kamila Dettlaff, p. Katarzyna Dobielska, p. Anna Grajewska, p. Lidia Miłosz  oraz p. Beata Waruszewska.

Tekst i zdjęcia

Beata Waruszewska