Wojewódzki Konkurs Języka Polskiego dla szkół podstawowych. Etap szkolny

Dnia 16 listopada 2017 roku w  Szkole Podstawowej nr 2 z Oddziałami Integracyjnymi im. Marii Konopnickiej w Iławie odbył się kuratoryjny Konkurs Języka Polskiego.

Cele konkursu:

  • rozwijanie umiejętności odbioru, analizy i interpretacji tekstów kultury oraz tworzenia wypowiedzi pisemnej,
  • rozbudzenie ciekawości poznawczej, pasji czytelniczych i twórczego myślenia uczniów,
  • wdrażanie uczniów do samokształcenia kulturowo-literackiego i językowego,
  • rozwijanie zainteresowania językiem jako składnikiem dziedzictwa kulturowego,
  • promowanie osiągnięć uczniów i ich nauczycieli.

W eliminacjach szkolnych wzięło udział ośmioro uczniów.

Najlepsze wyniki osiągnęli:

Lp. Imię i nazwisko ucznia Klasa Imię i nazwisko nauczyciela przygotowującego Liczba punktów Procent uzyskanych punktów
1. Roxana Zacharska VIIb Joanna Bakaluk 41 82%
2. Szymon Kotłowski VIIa Beata Waruszewska 39 78%

 

Prace wyżej wymienionych uczniów zostały wysłane zgodnie z procedurą do  Przewodniczącej Wojewódzkiej Komisji Konkursowej. Po weryfikacji wszystkich nadesłanych testów konkursowych okazało się, że  trzeba było uzyskać co najmniej 40  punktów, aby zakwalifikować się do etapu wojewódzkiego. Także naszą szkołę  9 lutego 2018 r. reprezentować będzie Roxana Zacharska.

Uczniowie rozwiązywali test w oparciu o fragment komedii Aleksandra Fredry  pt. „Zemsta”, wiersz Joanny Kulmowej pt. „Po co jest teatr” oraz plakat. Arkusz konkursowy składał się z dwudziestu jeden  zadań. W ostatnim poleceniu uczestnicy musieli odpowiedzieć, stosując co najmniej 200 słów, na pytanie: Czy „Zemsta” Aleksandra Fredry jest wciąż aktualna. Na wykonanie wszystkich zadań uczniowie mieli 90 minut.

Członkami komisji były nauczycielki języka polskiego: p. Joanna Bakaluk, p. Anna Przesmycka oraz p. Beata Waruszewska.

Tekst i zdjęcia: Beata Waruszewska