Wojewódzki Konkurs z Języka Angielskiego

W listopadzie odbył się w naszej szkole rejonowy etap Wojewódzkiego Konkursu z Języka Angielskiego. Został on zorganizowany przez Kuratorium Oświaty w Olsztynie. Przez wymagające eliminacje pomyślnie przeszło troje naszych siódmoklasistów: Paweł Skirel – klasa VII B, Matylda Szpakowska – klasa VII D, Zuzanna Safianowska – klasa VII D.  15 lutego reprezentowali oni naszą szkołę w wojewódzkim etapie, który okazał się jeszcze trudniejszy. Uczniom należą się ogromne gratulacje. Trzymajmy kciuki za ich wyniki.

                                                                                                                                      Tekst i foto: Aneta Kurkielewicz