Wojewódzka Olimpiada Promocji Zdrowego Stylu Życia

16 marca 2018 r. w Zespole Szkół Gastronomiczno- Handlowych w Olsztynie odbyła się  Wojewódzka  Olimpiada Promocji Zdrowego Stylu Życia zorganizowana przez PCK.

Uczennica naszej szkoły, Kornelia Lembowicz, zajęła drugie miejsce w województwie, godnie reprezentując nasz rejon. Jury nagrodziło również dwie najlepsze prace prozdrowotne w każdej kategorii. Kornelia zajęła pierwsze miejsce.

 

Tekst: Monika Narwojsz