Wojewódzka Olimpiada Promocji Zdrowego Stylu Życia

24 marca 2017 r. w Zespole Szkół Gastronomiczno – Handlowych w Olsztynie odbyła się  Wojewódzka  Olimpiada Promocji Zdrowego Stylu Życia zorganizowana przez PCK.

Uczennica naszej szkoły, Kornelia Lembowicz, zajęła pierwsze miejsce w województwie, godnie reprezentując nasz rejon.

 

Tekst: Monika Narwojsz

Korekta: Joanna Bakaluk