Szkolny konkurs plastyczny  dla klas I-III

,,Zima lubi dzieci najbardziej na świeci

Dorośli mi mówią ,,Nie wierzę”.

Dzieci roześmiane stawiają bałwana”

Anna Jurksztowicz

 

22 lutego odbył się szkolny konkurs plastyczny pn. ,,Zima lubi dzieci”. W konkursie wzięły udział dzieci z klas I-III. Technika wykonania prac była bardzo różnorodna. Pierwszy etap ,,zimowego konkursu” odbył się w  salach lekcyjnych. Każdy wychowawca wraz z uczniami wyłonił 3 najlepsze prace konkursowe.

Zwycięzcy konkursu :

Klasa I

Cezary Waśka               klasa IB                 I miejsce

Maria Tomaszewska   klasa IC                 II miejsce

Zofia Zalewska             klasa IB                 III miejsce

Klasa II

Antoni Wojna              klasa IIB                I miejsce

Igor Stawski                klasa  IIC                II  miejsce

Małgorzata Rybak      klasa   IIC               III miejsce

Klasa III

Tomaszewski Piotr    klasa IIIC                I miejsce

Maria Budniewska    klasa IIIA                II miejsce

Eryk Nikczeński         klasa IIIA               III miejsce

Konkurs przygotowały: Dorota Kosyl i Urszula Złotowska

Prace oceniała komisja w składzie: Pani Mirosława Bońkowska, Pani Grażyna Kołodziejek

Wszystkim laureatom  gratulujemy!

Tekst: D. Kosyl, U.Złotowska