Szkolny etap kuratoryjnego konkursu z historii.

Dnia 14 listopada 2018 roku w  Szkole Podstawowej nr 2 z Oddziałami Integracyjnymi im. Marii Konopnickiej w Iławie odbył się kuratoryjny Konkurs z historii.
Cele konkursu:

  • Rozwijanie, rozbudzanie zainteresowań  i uzdolnień historycznych uczniów.
  • Wdrażanie uczniów do samokształcenia.
  • Popularyzacja historii wśród uczniów szkół podstawowych.
  • Promowanie uczniów szczególnie zainteresowanych historią.
  • Wspieranie szkół i nauczycieli w obszarze pracy z uczniem szczególnie uzdolnionym.

W eliminacjach szkolnych wzięło udział dwanaścioro uczniów.

Najlepszy wynik osiągnął:

 

Lp. Imię i nazwisko ucznia Klasa Imię i nazwisko nauczyciela przygotowującego Liczba punktów Procent uzyskanych punktów
1. Tomaszewski Aleksander VIIIb Michał Mazanowski 82 87%

 

Praca naszego ósmoklasisty została wysłana do Komisji Weryfikacyjnej w Olsztynie i ma szansę zakwalifikować się do etapu wojewódzkiego konkursu.

Test składał się z dwudziestu jeden  zadań. Obejmował tematy od historii starożytnej po współczesną. Uczniowie musieli wykazać się umiejętnością czytania map, źródeł historycznych, znajomością postaci historycznych i ważnych wydarzeń z historii Polski i świata.

Na wykonanie wszystkich zadań uczniowie mieli 60 minut.

Członkami komisji byli nauczyciele historii: p. Seweryn Szczepański oraz p. Michał Mazanowski.

Tekst

Michał Mazanowski