SUKCESY NASZYCH UCZNIÓW W KONKURSACH HISTORYCZNYCH W ROKU SZKOLNYM 2017/2018

Historia jako przedmiot szkolny często sprawia uczniom trudności, ponieważ opowiada o rzeczywistości, której już nie ma. Uczniowie nierzadko narzekają, że muszą zapamiętać wiele dat, pojęć, postaci. Ale przecież historia jest pełna ludzi, którzy kiedyś żyli, pracowali, bawili się, kochali i umierali. Podejmowali też różne decyzje – jedne z nich dotyczyły losów pojedynczych osób, a inne losów całych narodów.

Poznając motywy działania naszych przodków, lepiej rozumiemy świat, w którym żyjemy. Warto zatem pokazać naszym uczniom, że zgłębianie historii może być zarówno fascynującą przygodą intelektualną, jak również przynieść całkiem realne pożytki. Jestem przekonana, iż pielęgnując zainteresowania i ciekawość poznawczą uczniów, wspieram ich w rozwoju i sprawię, że staną się nie tylko bogatsi w wiedzę o przeszłości, ale przede wszystkim mądrzejsi z korzyścią dla siebie i społeczeństwa. Powszechne przekonanie o pożytkach płynących z poznawania przeszłości znajduje odzwierciedlenie w powiedzeniu, że „historia jest nauczycielką życia”.

 

WOJEWÓDZKI KONKURS HISTORYCZNY

 

Główne cele Wojewódzkiego Konkursu Historycznego to: rozwijanie zainteresowań uczniów historią państwa polskiego; kształtowanie świadomości narodowej i postaw patriotycznych poprzez upowszechnienie wiedzy o początkach państwa polskiego; docieranie do różnych źródeł informacji historycznej; integracja wiedzy uzyskanej z różnych źródeł; rozwijanie umiejętności wyszukiwania i interpretowania różnych źródeł historycznych (teksty, ilustracje, mapy); promowanie talentów.

 

Kacper Ruczyński 

z klasy VI b otrzymał tytuł wojewódzkiego laureata

 

Igor Kołecki

z klasy VI b otrzymał tytuł finalisty wojewódzkiego

 

Kacper i Igor od dłuższego czasu interesują się historią, czytają wiele książek i oglądają filmy historyczne. Mają rozległą wiedzę o minionych epokach i biegle posługują się nią w codziennych sytuacjach. Chłopcy chętnie zajmują stanowisko w dyskusji, broniąc własnego zdania dojrzałą argumentacją. Cieszą ich wyniki osiągane w konkursach i codzienne, drobne sukcesy. Potrafią korzystać ze wszystkich dostępnych źródeł informacji i samodzielnie, systematycznie wzbogacać swoją wiedzę, która znacznie wykraczała poza zakres programowy, co wynika z ich samodzielnych poszukiwań i przemyśleń. Na uwagę zasługuje fakt, że są to uczniowie klasy szóstej. Zajęli też wysokie miejsce w Ogólnopolskim Konkursie Historycznym „Krąg”.

 

OGÓLNOPOLSKI KONKURS HISTORYCZNY „KRĄG”

Organizatorem Ogólnopolskiego Konkursu Historycznego „Krąg” jest Stowarzyszenie Upowszechniania Wiedzy i Kultury Regionalnej „Pokolenie” w Warszawie. Merytoryczną opiekę nad nim sprawuje Wydział Nauk Historycznych i Społecznych Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. Główne idee konkursu to: szerzenie wśród uczniów wiedzy o miejscu Polski w Europie; propagowanie polskich tradycji, obrzędów, zabytków jako wartości ponadnarodowych; aktywizacja miłośników historii poprzez prezentowanie i honorowanie ich dokonań oraz ocalenie od zapomnienia regionalnej i lokalnej historii poprzez upowszechnianie wiedzy o ważnych wydarzeniach i o działalności ludzi zasłużonych dla lokalnej społeczności.

Najwyższy wynik i wyróżnienie krajowe uzyskali:                           

Kornelia Lembowicz z kl. VI D

 

Igor Kołecki z kl. VI B

 

Wyróżnieni zostali także inni uczniowie:

Szandor Podgórski kl. VI A

Julia Chrobak kl. VI B

Wiktoria Hinz kl. VI C

Roxana Zacharska kl. VII B

Karolina Draszewska kl. VI C

Aleksander Tomaszewski kl. VII B

Julia Fiałkowska kl. VII A

Grzegorz Rudnicki kl. VI C

Marcel Magalski kl. VI C

Kacper Ruczyński kl. VI B

Aleksandra Krajewska kl. VII A

Patryk Maliszewski kl. VII A

Mikołaj Samoszuk kl. VII A

Magdalena Fota kl. VII A

 

 

OGÓLNOPOLSKI KONKURS HISTORYCZNY

„KRĄG – PLUS”

Organizatorem Ogólnopolskiego Konkursu Historycznego „Krąg” jest Stowarzyszenie Upowszechniania Wiedzy i Kultury Regionalnej „Pokolenie” w Warszawie. Merytoryczną opiekę nad nim sprawuje Wydział Nauk Historycznych i Społecznych Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie i Uniwersytetu Warszawskiego. Główne idee konkursu to: walki zbrojne Polaków na przestrzeni wieków ze szczególnym uwzględnieniem stosunków polsko – krzyżackich w XV i XVI wieku.

Najwyższy wynik i wyróżnienie krajowe uzyskali:

Szandor Podgórski kl. VI A 

Kornelia Lembowicz kl. VI D 

Julia Fiałkowska kl. VII A 

Igor Kołecki kl. VI B

Kacper Ruczyński kl. VI B 

 

Wyróżnieni zostali także inni uczniowie:

Adam Kowalewski kl. VI D 

Zuzanna Safianowska kl. VII D 

Oliwia Orzechowska kl. VII D 

Wiktor Olszewski kl. VII D

 

 Sukcesy osiągnięte przez moich uczniów potwierdzają tylko, że należy różnymi metodami popularyzować wiedzę historyczną wśród młodego pokolenia.

  

Nauczyciel historii: Grażyna Krakos

Redakcja i korekta: Lidia Miłosz