OLIMPUS – wyniki

W styczniu 2018 r. 2018 w naszej szkole odbyła się ogólnopolska olimpiada przedmiotowa z języka angielskiego. Wzięło w niej udział 31 uczniów z klas IV – VII.
Czworo z naszych uczniów zaprezentowało się znakomicie, zajmując bardzo wysokie miejsca:
Nikola Szalkowska – klasa V b – 3 miejsce w kraju –nauczyciel: Beata Seroczyńska

Mikołaj Kotłowski – klasa V a – 4 miejsce w kraju –nauczyciel: Aneta Kurkielewicz

Paweł Skirel – klasa VII b – 5 miejsce w kraju – nauczyciel: Aneta Kurkielewicz

Sara Wisniewski – klasa IV f – 7 miejsce w kraju – nauczyciel: Anna Jastrzębska-Ciura

Serdecznie gratulujemy uczniom, ich rodzicom, a także opiekunom.

 

Tekst: A. Kurkielewicz

Redakcja językowa: A. Przesmycka