I miejsce Laury Romero Sochackiej z SSP 2 w finale Wojewódzkiego Konkursu Recytatorskiego „Spotkania z Poezją”

2 czerwca 2017 r. w Olsztynie odbył się finał XXXV Wojewódzkiego Konkursu Recytatorskiego „Spotkania z Poezją”. Na scenie Centrum Edukacji i Inicjatyw Kulturalnych 54 uczniów i uczennic z całego województwa warmińsko -mazurskiego pokazało kunszt recytatorski na najwyższym poziomie. Każdy z uczestników wygrał wcześniej 4 etapy: w klasie, w szkole, w eliminacjach miejskich i  rejonowych. Jury w składzie: Wanda Anusiak, Barbara Święcicka, Elwira Załoga, Leszek Grad i Krzysztof Legowicz wyłoniło finalistki i finalistów w 3 grupach wiekowych. Laura Romero Sochacka zajęła I miejsce w kategorii klas IV – VI szkół podstawowych. Uczennica  ma wiele pasji i z zapałem wykonuje zadania dodatkowe. Uczęszcza do klasy sportowej i przyczynia się do sukcesów swojej szkolnej drużyny. Uwielbia czytać literaturę nie tylko w języku polskim, ale i po angielsku. Chętnie śpiewa  i bardzo lubi występy sceniczne. Wkłada dużo wysiłku w doskonalenie dykcji i emisji głosu. W bardzo naturalny sposób potrafi  zbudować niezwykłą atmosferę swojej prezentacji scenicznej i każdy jej występ jest wyjątkowy: rozbawia, skłania do refleksji oraz inspiruje poetycką wyobraźnię odbiorcy.

O drodze Laury do wojewódzkiej sceny, czyli o wcześniejszych etapach „Spotkań z Poezją” można przeczytać w artykułach na stronie SSP 2:

http://ssp2.edu.pl/start/miejsce-laury-romero-sochackiej-rejonowym-etapie-xxxv-konkursu-recytatorskiego-spotkania-poezja

http://ssp2.edu.pl/z-zycia-szkoly/uczniowie-ssp-2-miejskich-eliminacji-xxxv-konkursu-recytatorskiego-spotkania-poezja

http://ssp2.edu.pl/z-zycia-szkoly/spotkania-poezja-2017-klasach-iv-vi

Serdecznie gratuluję mojej utalentowanej uczennicy i życzę kolejnych sukcesów!

Tekst: Lidia Miłosz

Zdjęcia: Maria Sochacka