I miejsce Alicji Świdzińskiej w XIII Ogólnopolskim Konkursie Polonistycznym „Z poprawną polszczyzną na co dzień” – relacja z uroczystości wręczenia nagród 2017

22  maja w siedzibie Polskiej Akademii Nauk w Warszawie odbyła się uroczystość wręczenia nagród  zwycięzcom XIII Ogólnopolskiego Konkursu Polonistycznego „Z poprawną polszczyzną na co dzień”. Jury przyznało Alicji Świdzińskiej tytuł laureatki 1. miejsca na szczeblu centralnym. Jej praca pt. „Rodzinne fotografie” została opublikowana w książce pt. „Tak napisali najlepsi”.

Na zaproszenie organizatorów przybyli: laureaci, ich rodziny, nauczyciele oraz dyrektorzy szkół. Alicji towarzyszyli jej rodzice, państwo Emilia i Marcin Świdzińscy, brat Adam oraz ja. Prowadzący uroczystość gratulował  osiągniętych wyników i wręczył podziękowania rodzicom uczniów, którzy wielokrotnie znaleźli się na podium.

Apelował o stosowanie zasad poprawnej polszczyzny, ale jeszcze bardziej wyeksponował ogromną rolę kultury osobistej. Wyraził zaniepokojenie popularnością  mowy nienawiści przejawiającej się we współczesnym języku i stanowiącej ogromne zagrożenie dla szeroko pojmowanej kultury oraz relacji międzyludzkich. Prosił młodych ludzi o promowanie postaw szacunku do drugiego człowieka.

Ogólnopolski Konkurs „Z poprawną polszczyzną na co dzień” nie jest jednoetapowym testem. Składa się aż  z 3 części. Dwie odbywają się w szkołach, do których uczęszczają uczniowie, a ostatnia we wskazanym przez organizatora ośrodku akademickim. Alicja pisała w Olsztynie. Finaliści musieli  stworzyć opowiadanie do historyjki obrazkowej. Warunkiem przejścia do finału na szczeblu centralnym było uzyskanie minimum 95 % poprawnych odpowiedzi. Nasza uczennica wykazała się doskonałą sprawnością językową i znalazła się w sześcioosobowym gronie laureatek i laureatów z całej Polski. Alicja ma już za sobą sukcesy w Ogólnopolskim Konkursie „Z poprawną polszczyzną na co dzień”. W roku szkolnym 2015/2016 zajęła 10. miejsce, a rok później została laureatką 2. miejsca.   O wcześniejszych sukcesach Alicji można przeczytać tutaj:

http://ssp2.edu.pl/z-zycia-szkoly/ii-miejsce-w-kraju-alicji-swidzinskiej

http://ssp2.edu.pl/z-zycia-szkoly/x-miejsce-w-kraju-w-ogolnopolskim-konkursie-z-poprawna-polszczyzna-na-co-dzien

Jest mi niezmiernie miło, że mogłam uczestniczyć w tak doniosłym wydarzeniu. Serdecznie gratuluję Alicji oraz jej Rodzicom

– Lidia Miłosz

Tekst: Lidia Miłosz

Zdjęcia: Emilia i Marcin Świdzińscy, Lidia Miłosz