ALFIK MATEMATYCZNY

Dnia 21 listopada 2018 roku w naszej szkole odbyła się XXIV edycja Ogólnopolskiego Konkursu Matematycznego – Alfik Matematyczny. Jest on organizowany w ramach programu edukacyjnego Łowimy Talenty, który jest formą wsparcia szkół w zakresie odkrywania i rozwijania uzdolnień dzieci i młodzieży. Udział w  tym konkursie wzięło 80 uczniów klas IV-VIII naszej szkoły:
Wysokie wyniki uzyskali:
1. Patryk Szczecina kl. Vf– I miejsce w województwie (opiekun p. Aleksandra Gwiazda)

2. Daniel Lis kl.Vc – II miejsce w województwie (opiekun p. Joanna Mądra)

3. Bartosz Stefaniak kl.VIb – IV miejsce w województwie (opiekun p. Beata Seroczyńska)

4. Kornelia Lembowicz kl.VIId – VII miejsce w województwie (opiekun p. Magdalena Dobecka)

5. Karol Bagrowski kl.VIIId – VIII miejsce w województwie (opiekun p.Magdalena Dobecka)

6. Gabriela Cichoń kl.IVe – najlepszy wynik w szkole w klasach czwartych (opiekun p.Zbigniew Baran)

Gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów!

                                    Tekst: Joanna Mądra
Redakcja językowa i korekta: Lidia Miłosz