Weź udział – wygrasz zdrowie!

Uczniowie klasy IVC wraz z rodzicami wzięli udział w Programie Antynikotynowej Edukacji Zdrowotnej „Bieg po zdrowie”. Jednak nie tylko oni, ale każdy może i powinien przystąpić do ogólnopolskiego programu życia bez nikotyny.
Organizatorem akcji jest Główny Inspektorat Sanitarny, któremu patronuje Ministerstwo Zdrowia.

Planowe działania w klasie IVC realizowano za pomocą metod aktywizujących, dostosowanych do przedziału wiekowego odbiorców i były one odrębne dla uczniów (realizacja podczas godzin wychowawczych) oraz rodziców (wywiadówka).
Program obejmował sześć spotkań z dziećmi i dwa z rodzicami, podczas których uczniowie pracowali z materiałami w formie książek, wypełniali ankiety i tworzyli plakaty.

Uczestnicy zajęć zwiększyli wiedzę i umiejętności na temat szkodliwości palenia papierosów i e-papierosów.

Zachęcamy wszystkich do zapoznania się z programem antynikotynowym i wzięcia udziału w profilaktyce palenia. Wskazówki znajdują się na:

www.youtube.com/user/GlownyInspektoratSan

          Pamiętajmy – dym tytoniowy to ponad 40 związków rakotwórczych! Niektóre z nich to: formaldehyd – związek stosowany m.in. do konserwacji preparatów biologicznych, np. żab, butan – gaz pędny, używany do wyrobu benzyny, amoniak – stosowany w chłodnictwie, składnik nawozów mineralnych, aceton – rozpuszczalnik, składnik farb i lakierów, arszenik – trucizna na gryzonie.

Joanna Przytuła
Róża Nitkowska