E-DZIENNIK

Korzystając ze współczesnych technologii w bieżącym roku szkolnym uruchomiliśmy dziennik elektroniczny, dzięki któremu rodzice mogą na bieżąco kontrolować postępy swoich dzieci.
Zachęcamy do jak najczęstszego korzystania z tej możliwości.
Chcąc ułatwić Państwu logowanie się proponujemy bezpośrednie przejście na stronę e dziennika:

DZIENNIK ELEKTRONICZNY

W przypadku zagubienia danych potrzebnych do logowania, prosimy o zgłoszenie się dziecka do p. Zbigniewa Barana.