Kategoria | Stołówka RSS feed for this section

AKTUALNA INFORMACJA O ODPŁATNOŚCI

(więcej…)

Czytaj więcej...

Stołówka

AKTUALNY JADŁOSPIS

(więcej…)

Czytaj więcej...

Stołówka

PERSONEL:

INTENDENT – Małgorzata Jakubowska

SZEFOWA – Jadwiga Kamińska

KUCHARKI:

– Mirosława Ratka

– Regina Szczepańska

 

ORGANIZACJA WYŻYWIENIA: Istnieje możliwość zapisania dziecka na zupy lub pełne obiady (zupa, drugie danie, kompot)

 • cena zupy – 1 zł.
 • cena pełnego obiadu – 3,50 zł.

Organizacja wyżywienia odbywa się w oparciu o regulamin stołówki szkolnej zatwierdzony przez Dyrektora Szkoły.

 

REGULAMIN STOŁÓWKI

I. ZASADY FUNKCJONOWANIA

 • Stołówka szkolna prowadzi dożywianie uczniów.
 • Uczniowie mają prawo do korzystania z pełnych obiadów lub zup.
 • Do stołówki nie wolno wchodzić w wierzchnich okryciach i stroju sportowym ( spodenki ,koszulka).
 • Dyżur w czasie wydawania posiłków pełnią nauczyciele świetlicy.
 • W stołówce obowiązuje kulturalne zachowanie.
 • Za złe zachowanie w stołówce lub nie przestrzeganie regulaminu uczeń może być skreślony z listy dożywianych na okres jednego miesiąca lub do końca roku szkolnego.
 • Kuchnia szkolna jednorazowo może przygotować do 300 pełnych obiadów (w tym przeliczona ilość zup).

II. ORGANIZACJA PRACY

 • Zupy i pełne obiady wydawane są  na podstawie kartek obiadowych.
 • W przypadku zagubienia oryginału kartki można wykupić kopię. Kopia kosztuje 1,00 zł (koszt drukowania kartki).
 • Kartki na miesiąc następny odbieramy w świetlicy szkolnej w ostatnim dniu miesiąca bieżącego.
 • Zupy i pełne obiady jemy w następujących godzinach:

11.25 – 11.35
12.20 – 12.40
13.25 – 13.40

 

III. WARUNKI ODPŁATNOŚCI ZA WYŻYWIENIE

 • Wysokość stawki żywieniowej ustalana jest przez Komisję Żywieniową.
 • Uczniowie znajdujący się w trudnych warunkach materialnych korzystają z bezpłatnego dożywiania finansowanego przez MOPS, GOPS lub prywatnych sponsorów.
 • Dzienna stawka żywienia to koszt tzw. wkładu obiadowego.
 • Odpłatność za wyżywienie przyjmuje kierownik świetlicy od 1 do 15 każdego miesiąca.
 • Za nie zjedzony obiad przysługuje odpis pod warunkiem, że osoba zainteresowana dokona zgłoszenia w świetlicy szkolnej (telefon 649 24 46) w dniu otrzymania zwolnienia lekarskiego lub na dzień przed planowaną nieobecnością (dotyczy wycieczek szkolnych).
 • W przypadku rezygnacji z posiłków obowiązuje miesięczne wypowiedzenie.

 

Czytaj więcej...