Ogólnopolski Dzień Głośnego Czytania

W bibliotece szkolnej zakończyła się akcja „Ogólnopolskiego Dnia Głośnego Czytania”.

Do akcji przystąpiły klasy I, które poprzez motywacyjne dzienniczki oraz naklejki inspirowane były do codziennego głośnego czytania, rozwijania prawdziwej pasji i nawyku czytania oraz wspierania edukacji ekologicznej. Na zakończenie została wykonana dekoracja, która była wykonana z materiałów użytych wtórnie, w ramach recyklingu.

Szczególne podziękowania dla p. Urszuli Złotowskiej wychowawczyni  klasy I a oraz p. Wiesławy Zakrzewskiej i p. Anny Bąkowskiej  wychowawczyń klasy I b za pomoc i wspólne wykonanie dekoracji, która nawiązywała do przygód Gangu Słodziaków.

Tekst i foto: Agnieszka Krakos, Stefania Homziak