Groszaki w „dwójce” znów się posypały!

Już dziewięć razy „dwójka” uczestniczyła w ogólnopolskiej akcji Towarzystwa „Nasz Dom” – GÓRA GROSZA. Od dwóch lat szkoła jest najlepsza w województwie w zbieraniu groszaków wśród innych placówek. Sukces cieszy, bo monety trafiają na szczytny cel, pomoc dzieciom wychowującym się poza własną rodziną. Akcji patronuje Ministerstwo Edukacji Narodowej.
     W poprzedniej edycji, czyli w roku 2012, na terenie szkoły zebrano 2.801,48 zł; 28,07 euro; 57 pensów i 2 garście monet różnych narodowości. Do tak wspaniałego rezultatu przyczynili się rodzice i opiekunowie, jak również wychowawcy uczniów, którzy uczą dzieci dzielenia się z innymi.
      Wówczas najwięcej, bo ponad 400 zł, zebrała klasa IIIb (wych. A. Zabłotna i A. Patorska). Ponad 200 zł zebrano w klasach: IIIA (wych. D. Kołecka), Id (wych. B. Kosińska) i IIIc (wych. U. Złotowska). W klasach IV-VI po około 200 zł przekazały klasy Vc (wych. M. Dobecka) i IVd (wych. K. Byczkowska).
       13 listopada, na uroczystym apelu podsumowującym akcję z poprzedniego roku, przedstawiciel TND Dariusz Michalczyk przekazał dyrektor Małgorzacie Kamińskiej czek na kwotę 2000 zł. Zgodnie z zasadami pieniądze mają być przeznaczone na cele ogólnoszkolne. W tym roku posłużą na doposażenie biblioteki.

Rodzicom, uczniom i wszystkim, którzy zaangażowali się w akcję dziękujemy, a szczególnie

obecnym klasom czwartym oraz VIc i Vd.

Linki do poprzednich stron związanych z Górą Grosza:

http://ssp2.edu.pl/z-zycia-szkoly/grosz-do-grosza-w-dwojce
http://ssp2.edu.pl/archiwum/gora-grosza-2011

 

Tekst: Róża Nitkowska
Foto: Monika Płoska

 

Groszaki w "dwójce" znów się posypały!Groszaki w "dwójce" znów się posypały!Groszaki w "dwójce" znów się posypały!Groszaki w "dwójce" znów się posypały!Groszaki w "dwójce" znów się posypały!Groszaki w "dwójce" znów się posypały!Groszaki w "dwójce" znów się posypały!Groszaki w "dwójce" znów się posypały!Groszaki w "dwójce" znów się posypały!