GÓRA GROSZA 2013!

GÓRA GROSZA 2013!Kolejny raz przyłączyliśmy się do ogólnopolskiej akcji „Góra Grosza” – to jej XIV edycja. Do akcji wraz z wychowawcami włączyły się wszystkie klasy.

Wyniki zbiórki:

 Klasa:

Ia   86,35

 Ib    300, 1,67 euro oraz inne monety

 Ic    134,25 oraz inne monety

Id    22,35

Ie    49,38

IIa   10,50 oraz inne monety

IIb   220,

IIc    67,21

IId   101,31 oraz 5,11euro

IIIa  50,21

IIIb  42,74

IIIc   41,48

IIId   88,28

IIIe   207,87

IVa   34,60

IVb   45,96

IVc   30,

Va   20,90

Vb   7,11

Vc   11,62

Vd   142,16

VIa   17,80

VIb   38,66

VId   19,96 oraz inne monety

Biblioteka:  61,56 

Razem: 1852,26 zł i 7,64 euro oraz inne monety. 

Tegoroczna akcja pokazała, że jesteśmy wrażliwi i nieobojętni na los innych, że potrafimy się zjednoczyć w imię wspólnego celu i razem przyczyniamy się do poprawy sytuacji dzieci znajdujących się w trudnym położeniu.

Dziękujemy! Biblioteka szkolna.

Tekst: Stefania Homziak

Foto: Róża Nitkowska

 Poniżej przedstawiamy zdjęcia klas wyróżnionych w akcji: 

 

GÓRA GROSZA 2013!GÓRA GROSZA 2013!GÓRA GROSZA 2013!GÓRA GROSZA 2013!GÓRA GROSZA 2013!GÓRA GROSZA 2013!