ZUCHY

zuchyGromada Zuchowa istnieje od września 2010 roku. Podstawowym sposobem działalności gromady są zbiórki. Zwykle zbiórka odbywa się raz w tygodniu i trwa 2 godziny lekcyjne.

Członkami gromady są uczniowie klas I-IV.

Nazwa gromady: NIEDŹWIEDZIA GROMADA

Drużynowy: Adrian Lewandowski

Przyboczna: Joanna Jagielska

Opiekun: Katarzyna Sobczyńska-Wojewódzka

Spotykamy się w każdą środę o godz. 16.00 w świetlicy szkolnej.

Cele i zamierzenia:

 

 1. Zapoznanie z symboliką Znaczka Zucha.
 2. Nauka Prawa Zucha.
 3. Przygotowanie do złożenia Obietnicy Zuchowej i zdobycie pierwszej gwiazdki.
 4. Zdobywanie sprawności indywidualnych i zespołowych.
 5. Pomóc zuchom stawać się ludźmi wrażliwymi na każdą niesprawiedliwość i krzywdę.
 6. Zachęcanie do ciągłej pracy nad sobą.
 7. Poprzez zdobywanie sprawności zuchowych pogłębić wiedzę i umiejętności dzieci.
 8. Utrwalenie zasad i norm panujących w życiu społecznym.
 9. Kształtowanie orientacji przestrzennej i wyobraźni twórczej.
 10. Rozwój sprawności manualnej i indywidualnych zainteresowań.
 11. Rozwój ruchowy i poznawczy zuchów.

Zuchowe formy pracy 
Podstawowymi formami pracy w gromadzie zuchowej są:

 

 1. Zuchowe znaki, zwyczaje, obrzędy i tajemnice.
 2. Gawęda i jej formy wymienne.
 3. Zabawa tematyczna.
 4. Gry i ćwiczenia.
 5. Piosenki i pląsy.
 6. Zuchowa majsterka.
 7. Teatr zuchowy.
 8. Zwiad.
 9. Pożyteczne prace.

CZUWAJ!

 

ROK SZKOLNY 2013/2014

 

27 listopada w naszej GROMADZIE odbyła się zabawa andrzejkowa.
Jak tradycja nakazuje głównym punktem imprezy były wróżby.ZUCHOWE ANDRZEJKI

ZUCHOWE ANDRZEJKI

ZUCHOWE ANDRZEJKI

ZUCHOWE ANDRZEJKI

 Andrzejkowe spotkanie wypełniły tańce przy muzyce przygotowanej przez druha Adriana.
Wszyscy bawili się świetnie a na zmęczonych tańcem czekał poczęstunek.

ZUCHOWE ANDRZEJKI

ZUCHOWE ANDRZEJKI

ZUCHOWE ANDRZEJKI

ZUCHOWE ANDRZEJKI

ZUCHOWE ANDRZEJKI

 

 XIX Iławska Gromada Zuchowa ,, Niedźwiedzia Gromada,, wzięła udział w imprezie pt.” ZAKOCHAJ SIĘ W HARCERSTWIE”, która trwała od 19 do 20 października.
W sobotni poranek stawiliśmy się w Iławskim Ośrodku Psychoedukacji i Profilaktyki Uzależnień, gdzie rozpoczął się nasz wspólny rajd.
Po wielu pląsach, mających na celu zintegrowanie zuchów z harcerzami, rozpoczął się konkurs pod nazwą Zakochaj się w Harcerstwie. W dużym stopniu pogłębił on naszą wiedzę z zakresu ZHP.
Po południu z mapą w ręku ruszyliśmy w trasę. Dotarliśmy do lasu, w którym czekały na nas ciekawe zadania. Niektóre z nich były nie lada wyzwaniem, ale dzięki dobrej orientacji i przede wszystkim współpracy, sprostaliśmy im. Nad jeziorem Silm harcerze rozpalili ognisko, przy którym mogliśmy się ogrzać, pobawić, pośpiewać harcerskie piosenki a także posilić upieczonymi  kiełbaskami.
Po powrocie z trasy, w Ośrodku, czekał na nas pyszny obiad. Po krótkim odpoczynku wzięliśmy udział w obrzędowym świeczkowisku i dyskotece.
W niedzielę rano uczestniczyliśmy we mszy świętej.
Rajd zakończył się apelem, podczas którego otrzymaliśmy pamiątkowe plakietki oraz nagrody.
Zmęczeni (noc była krótka) wróciliśmy do stęsknionych rodziców.
Nie możemy doczekać się kolejnych rajdów.
Czuwaj!

ZAKOCHAJ SIĘ W HARCERSTWIE

ZAKOCHAJ SIĘ W HARCERSTWIE

ZAKOCHAJ SIĘ W HARCERSTWIE

ZAKOCHAJ SIĘ W HARCERSTWIE

ZAKOCHAJ SIĘ W HARCERSTWIE

ZAKOCHAJ SIĘ W HARCERSTWIE

ZAKOCHAJ SIĘ W HARCERSTWIE

ZAKOCHAJ SIĘ W HARCERSTWIE

ZAKOCHAJ SIĘ W HARCERSTWIE

ZAKOCHAJ SIĘ W HARCERSTWIE