MIĘDZYNARODOWY KONKURS PLASTYCZNY

V Międzynarodowym Festiwalu Dziecięcego Rysunku
„My odpowiadamy za tych, których oswoiliśmy”

 W październiku 2008 roku trzy uczennice z klasy pani Grażyny Wiącek

  • Sandra Cyglicka
  • Joanna Kowalska
  • Natalia Kozieł

wzięły udział V Międzynarodowym Festiwalu Dziecięcego Rysunku „My odpowiadamy za tych, których oswoiliśmy”.

Organizatorami V MFDR byli:

  • Wszechrosyjska  Asocjacja Międzynarodowych Stosunków Kulturalnych i Humanistycznych;
  • Międzynarodowa Dziecięca Galeria Sztuk  Pięknych (Moskwa);
  • Zarząd Kultury Administracji Edukacji Municypalnej Miasta Krasnodar;
  • Rosyjskie Centrum Nauki i Kultury w Gdańsku przy poparciu Ministerstwa Kultury Federacji Rosyjskiej.

Zadaniem V Międzynarodowego Festiwalu było:

  • Kształtowanie  w  dzieciach miłosiernego i odpowiedzialnego stosunku do  zwierząt, które są koło nas: kotów, psów, ptaków itd.;
  • Przyciągnięcie uwagi społeczeństwa do  problemów okrucieństwa ludzi w stosunku do zwierząt;
  • Okazanie pomocy w rozwoju dziecięcej twórczości, nawiązanie i rozwój towarzyskich stosunków kulturalnych i kontaktów młodych artystów ze swoimi rówieśnikami na świecie.

Pierwszy etap (krajowy) odbył się w Gdańsku. Pod koniec maja 2009 roku uczennice Sandra Cyglicka, Natalia Kozieł i Joanna Kowalska otrzymały pamiątkowe zaświadczenia o uczestnictwie w V Międzynarodowym Festiwalu Rysunku Dziecięcego i zakwalifikowaniu się do kolejnych etapów konkursu.

MIĘDZYNARODOWY KONKURS PLASTYCZNY

MIĘDZYNARODOWY KONKURS PLASTYCZNY

MIĘDZYNARODOWY KONKURS PLASTYCZNYMIĘDZYNARODOWY KONKURS PLASTYCZNY

Za zakwalifikowanie się do międzynarodowego etapu 18 czerwca 2009 r. podczas uroczystej gali uczennice otrzymały od Burmistrza Miasta Iławy – Włodzimierza Ptasznika pamiątkowe statuetki.

MIĘDZYNARODOWY KONKURS PLASTYCZNY

Pod koniec września 2009 roku uczennice otrzymały dyplomy za udział w V Międzynarodowym Festiwalu Rysunku Dziecięcego w Moskwie.

MIĘDZYNARODOWY KONKURS PLASTYCZNY

MIĘDZYNARODOWY KONKURS PLASTYCZNY

MIĘDZYNARODOWY KONKURS PLASTYCZNY

Tłumaczenie treści dyplomu:

 

Ministerstwo Kultury Rosyjskiej Federacji
Federalna Agencja ds. Edukacji
Wszechrosyjska Asocjacja Międzynarodowych Kulturalnych

i Humanitarnych Stosunków
Związek Artystów Rosji
Międzynarodowa Dziecięca Artystyczna Galeria


DYPLOM
………………………………………..


nagradza za uczestnictwo w Festiwalu i wystawie
dziecięcej plastycznej twórczości
„My odpowiadamy za tych, których oswoiliśmy”.
Życzymy wielkich twórczych sukcesów.

Moskwa 2009 r.

 

14 października 2009 roku podczas uroczystej akademii z okazji święta Edukacji Narodowej uczennice: Sandra Cyglicka, Natalia Kozieł i Joanna Kowalska otrzymały z rąk pani Dyrektor Małgorzaty Kamińskiej rosyjskie dyplomy oraz książki o Iławie z pamiątkowym wpisem, gratulacjami i życzeniami kolejnych sukcesów.

Sukces naszych uczennic przyczynił się do doskonałej reklamy naszej szkoły oraz miasta poza granicami państwa.

TEKST i FOTO:
Grażyna Wiącek

 

Opublikowała Grażyna Wiącek, 20 lutego 2013 r., godz. 14:05